Çiğ ya da az pişmiş yenen etlerden ya da kedi besleyenlerde bakımı esnasında kedinin dışkısından insana bulaşan toksoplazma , gebelik esnasında enfeksiyon oluşmasına ve bu enfeksiyonun doğmamış bebeğe bulaşmasına neden olabilir.

Herhangi bir aşısı olmayan bu enfeksiyonu gebelikte geçirme riskini azaltmak elinizdedir.

Özetle yapmanız gereken, çiğ etten uzak durmak ve kedinizin bakımını eşinize bırakmaktır.

Bu sayfa, bebeğinizde çeşitli sekellerin (kalıcı hasarların) oluşmasına neden olabilen bu parazit enfeksiyonunu yakından tanımanız ve gerekli önlemleri almanız için hazırlanmıştır.


Video: GEBELİKTE TOKSOPLAZMA SIK MIDIR? NASIL BULAŞIR? KORUNMA, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Toksoplazma enfeksiyonu nedir?

Toksoplazma enfeksiyonu, Toxoplasma Gondii adı verilen parazitin vücuda girmesiyle oluşan bir hastalıktır. Parazit bazı hayvanların vücutlarında bulunur ve bu hayvanların etlerininin pişirilmeden ya da az pişmiş yenmesiyle insana geçebilir. Paraziti taşıyan evcil kedilerin dışkılarında bulunan parazitde insana bulaşma yollarından birini oluşturur.

Gebelik esnasında anne adayının toksoplazma enfeksiyonunu plasenta yoluyla bebeğine geçirmesi enfeksiyon oluşması için diğer bir yoldur ve bu sayfanın konusunu oluşturmaktadır.

Yukarıdaki bulaşma yollarının yaygınlığı nedeniyle toksoplazma nispeten sık olarak geçirilen bir enfeksiyondur. Belirti vermemesi ya da diğer hastalıklarla karışan belirtiler vermesi nedeniyle toplumdaki sıklığı net olarak bilinmemektedir. Ancak doğurganlık çağında bulunan kadınların ülkemizde az bir yüzdesinin enfeksiyonu daha önce geçirdiği tahmin edilmektedir. Özellikle evinde kedi besleyenler arasında bu oran daha yüksek olabilir. Yaş ilerledikçe parazitle herhangi bir şekilde karşılaşma olasılığı arttığından enfeksiyonu geçirmiş olma olasılığı da artar.Daha önce enfeksiyonu geçirmemiş anne adaylarının gebelikte enfeksiyonu geçirme olasılığı yaklaşık %1'dir.  Daha önceden enfeksiyonu geçirenlerin ise enfeksiyona bağışık oldukları kabul edilir.

Toksoplazma enfeksiyonu, tam bağışıklık bırakan bir enfeksiyondur ve bir insanın bu enfeksiyonu yanlızca bir kez geçirdiği ve hamilelikte bağışıklık testlerinde bu hastalığı geçirdiği saptanan anne adaylarının toksoplazma geçirme olasılığı olmadığı kabul edilir.


Video: Hamilelikte salam, sucuk, sosis, pastırma tüketilebilir mi? - Dr. Kağan Kocatepe


Gebelikte geçirilen enfeksiyonun önemi nedir?

Toksoplazma adı verilen bu parazit, gebelik döneminde geçirilen enfeksiyonun seyrinde bebeğe bulaşabilir. Bunun sonucunda bebekte ortaya çıkan enfeksiyon düşüğe neden olabileceği gibi göz, beyin gibi organlarda hasara yol açabilir ve/veya bebekte gelişme geriliği oluşturabilir.

Gebelik haftası ne kadar ileriyse gebelik esnasında geçirilen enfeksiyonun plasenta yoluyla bebeğe geçme olasılığı o kadar yükselir, ancak bebekte sorun çıkma olasılığı da azalırBirinci trimesterde (ilk üç ay) geçirilen enfeksiyonun bebeğe geçme olasılığı %15 iken, bu olasılık ikinci trimesterde %25'e, üçüncü trimesterde ise %60'a çıkmaktadır.

Bebekte oluşan her enfeksiyon sekel (kalıcı bozukluk) bırakmaz. Sekel (kalıcı hasar) bırakma olasılığı en yüksek toksoplazma enfeksiyonları bebeğin henüz organ gelişiminin gerçekleştiği ilk üç ayda geçirilen enfeksiyonlardır.Toksoplazma enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?

Toksoplazma enfeksiyonu sıklıkla belirti vermeden geçirilen bir enfeksiyondur. Ancak nadir durumlarda çok ağır bir seyir gösterir.

Gebelikte geçirilen enfeksiyonun belirti vermeden seyretmesi enfeksiyonun bebeğe geçme riskini azaltmaz. 

Hiç bir belirtisi ve hiçbir şikayeti olmayan bir anne adayının da toksoplazma enfeksiyonu geçirmesi ve bebeğe geçmesi durumunda bebeğinde toksoplazmaya bağlı bir sekel (kalıcı hasar) oluşması mümkündür.

Toksoplazma belirti verdiğinde bu sıklıkla lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), ya da döküntüler şeklindedir.

Ağır durumlarda enfeksiyonu geçiren bireylerde koryoretinit (gözün retina tabakasının enfeksiyonu), miyokardit (kalp kasının enfeksiyonu), meningoensefalit (beyin ve beyni örten zarların enfeksiyonu) gibi organ enfeksiyonlarına ait belirtiler oluşabilir.

Bazı anne adaylarında ateş, kas ağrıları, farenjit (boğaz enfeksiyonu) ve başağrısı gibi grip ya da sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonunu andıran belirtiler ön planda olabilir.

Enfeksiyon bebeğe geçtiğinde ne olur?

Birinci trimesterde anne adayının geçirdiği enfeksiyonun bebeğine geçme olasılığı az, fakat bebekte enfeksiyon oluştuğunda düşük oluşma ya da bebekte ciddi toksoplazma enfeksiyonu sekelleri görülme riski yüksektir. Gebelik haftası ilerledikçe enfeksiyonun bebeğe geçme olasılığı giderek artarken bebeğin geçireceği enfeksiyonun sekel (kalıcı bozukluk) bırakma riski de azalmaktadır. Bu kuralın istisnaları da vardır.

Toksoplazma anne adayından plasenta yoluyla bebeğine geçtiğinde bebekte göz enfeksiyonlarına (koryoretinit) ve buna bağlı şaşılığa ya da körlüğe neden olabileceği gibi, beyin dokusu enfeksiyonu oluşursa, doğumdan yıllar sonra ortaya çıkan sara hastalığının ve/veya zeka geriliğinin nedeni olabilmektedir.

Doğmadan önce enfeksiyonu geçiren bebeklerde doğumda sarılık, gelişme geriliği, çok sayıda lenf bezinin büyümesi, karaciğer ve dalakta büyüme, havale, beyin dokusunda kalsifikasyon (kireçlenme), hidrosefali (beyinde su toplanması), göz enfeksiyonu, mikrosefali (kafanın ufak olması), nörolojik gelişim kusurları gibi belirti ve bulgular gözlenebilmektedir.

Nasıl tanı konur?

Toksoplazma tanı yöntemlerinin çeşitliliğine rağmen en sık kullanılan, kanda toksoplazmaya özgü antikorların aranmasıdır. Bu amaçla toksoplazma IgG (immunglobulin G) ve toksoplazma IgM adlı antikorlar aranır.

IgM halihazırda geçirilmekte olan bir enfeksiyonu gösterirken, IgG genellikle daha önceden geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir. IgG'nin belli bir süre sonra alınan kanda arttığının gösterilmesi de yeni geçirilmiş, ya da geçirilmekte olan bir enfeksiyona işaret eder.

Toksoplazma IgG antikorları doğası gereği (kalıcı bağışıklığı yansıttıklarından) ömür boyu yüksek kalırken, IgM antikorları da bazı insanlarda enfeksiyon geçirldikten sonra aylar boyu düşük titrelerde pozitif kalabilmektedir.

Toksoplazma enfeksiyonunun neticesinde oluşan IgG tarzı antikorların yeni geçirilmiş mi, yoksa çok önceden geçirilmiş bir enfeksiyona mı ait olduğu belirlenebilir: Bu amaçla yapılan ToxoIgG avidite testi "yüksek" çıkanlar enfeksiyonu çok önceden (>4 ay) geçirmiş, aviditesi düşük çıkanlar ise enfeksiyonu yeni geçirmiş kabul edilirler.Gebelikte enfeksiyon geçirildiği saptandığında ne yapılır?

Gebelikte enfeksiyon geçirilmesi enfeksiyonun mutlaka bebeğe bulaşacağı ve bulaşması durumunda da bebekte mutlaka bir problem oluşacağı anlamına gelmez. Özellikle ileri gebelik haftalarında geçirilen enfeksiyonların bebeğe bulaşması nadiren problem yaratır.


Video: GEBELİKTE TOKSOPLAZMA, RUBELLA, CMV IgG VE IgM ANTİKOR TESTLERİ NASIL YORUMLANIR, AVİDİTE NEDİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Anne adayında enfeksiyon varlığı kanıtlandığında enfeksiyonun bebeğe geçip geçmediğinin belirlenmesi için amniyosentez veya kordosentez uygulanabilir. Bu yolla alınan bebeğe ait amniyos sıvısında PCR testi ile toksoplazma mikrobuna ait bulgular saptanması, bebek kanında ise bebeğin kendisine ait olan toksoplazma IgM antikorunun saptanması, bebekteki enfeksiyonu kanıtlar. IgM çapı büyük bir molekül olduğundan anne kanından bebeğe geçemez. Bebek kanında IgM varlığı bebeğin bu maddeyi ürettiğinin, yani enfeksiyonu geçirdiğinin kesin kanıtıdır.

Yukarıdaki incelemelerin yapılamadığı durumlarda ya da ileri gebelik haftalarında geçirilen enfeksiyonlarda ayrıntılı ultrason incelemeleriyle bebekte muhtemel enfeksiyon bulguları aranır (beyin dokusunda kalsifikasyon (kireçlenme), gelişme geriliği, hidrosefali (bebeğin beyninde su toplanması), mikrosefali (bebeğin başının ufak olması) gibi). Bebek doğduktan sonra da ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulur.

Spiramisin (rovamycine) adlı antibiotik etken maddesi toksoplazmaya etkili olduğu bilinen ve gebelikte ilk trimesterden itibaren kullanılabilen bir antibiotiktir. Annedeki enfeksiyonun erken dönemlerinde kullanıldığında enfeksiyonun bebeğe geçme riskini azaltabilir, ancak bebekte enfeksiyon oluştuğunda enfeksiyona bağlı sekelleri önleyip önlemediği konusunda kesinleşmiş veriler mevcut değildir. Eğer bu tedaviye başlanmışsa tüm gebelik boyunca devam edilmelidir.Gebelikte toksoplazmadan korunmak için neler yapılabilir?

Öncelikle anne adaylarının bu enfeksiyonu geçirip geçirmediklerini bilmelerinde fayda vardır. Bu amaçla gebeliğin planlandığı dönemde ya da gebeliğin en erken dönemlerinde kanda toksoplazma IgM ve IgG ölçümleri yapılır. 

IgG'si pozitif olanların daha önceden enfeksiyonu geçirdikleri kabul edilir. Bu anne adaylarındaki antikorlar yeni bir enfeksiyona karşı koruyucu olduklarından gebelikte enfeksiyon geçirme riskleri olmadığı kabul edilir.

Herkes için geçerli olan genel gıda hijyen kuralları anne adayları için daha önem kazanır. Etleri iyi pişirerek yemek, meyve ve sebzeleri iyi yıkamak önemlidir. Anne adaylarının kedilerle yakın temasta bulunmamaları önemlidir. Özellikle dışarıda dolaşma alışkanlığı olan ev kedilerinin dışkılarında toksoplazma olma olasılığı çok yükselir ve siz ne kadar temizliğinize önem verseniz de herhangi bir şekilde bu parazit yumurtaları size geçebilir.


Video: Hamilelikte çiğ ete dokunmak, çiğ kırmızı et tüketimi, kedi bakımı ve toksoplazma

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

İLGİLİ KONULAR:

Hamilelikte Tehlike Belirtileri

Riskli Gebelik Nedir?

Gebelikte Kanama

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik)

Hiperemezis (aşırı bulantı-kusma)

Gebelikte Hipertansiyon ve Preeklampsi

İleri Yaşlarda Hamilelik ve Ortaya Çıkabilen Sorunlar

Erken (prematüre) doğum riski ve erken doğum

Obezite (Şişmanlık) ve Aşırı Kilo İle Hamilelik

Bebeğin doğum kilosu ve boyu ile ilgili durumlar (iri veya ufak bebek)

Miyad Geçmesi ve Doğumun Gecikmesi

Hamilelikte Sigara Kullanımı

Gebelikte Enfeksiyonlar

Gebelik ve allerji

Gebelik ve miyomlar

Gebelik ve yumurtalık kistleri

Kan Uyuşmazlığında Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Adolesan ve Genç Yaşlarda Hamilelik Yaşamak

Anne karnındaki bebekte anomaliler ve bunları saptamak için yapılan testler

Düşük (abortus) ve kürtaj

Gebelik şekeri (gestasyonel diyabet)

Gebelikte tiroid sorunları (hipotiroidi, hipertiroidi)