Adolesan ve Genç Yaşlarda Hamilelik YaşamakDünyada bilinen en genç yaştaki annelik olgusu 1939'da Lima'da (Peru) gerçekleşmiştir. Lina Medina henüz 5 (!) yaşlarındayken sezaryan ile bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. 1980 yılında kendisiyle yapılan görüşmelerde Lina, erkek kardeşi gibi büyütülen oğlunun "kendisinden bir parça olduğunu hissettiğini ancak olayı tam olarak algılayamadığını" belirtmiştir.

Sezaryanı yapan doktorun adı ile anılan Gerardo ise 10 yaşına gelene kadar Lina'yı ablası sanmıştır. Gerardo 18 yaşında evlenmiş, iki çocuğu olmuş ve 40 yaşında kalp krizinden vefat etmiştir.

Elbette yukarıdaki olgu oldukça ender rastlanan bir durumdur. 5 yaşında bir gebelik oluşabilmesi için bu kızın ergenlik çağına oldukça erken bir yaşta girmiş olması gerekir. Prekoks puberte ("çok erken yaşta oluşan ergenlik") adı verilen bu durum çok ender görülmese de tarihte buna benzer bir olgu bir daha bildirilmemiştir.

18 yaşından önce yaşanan bir gebelik, gebelikte ortaya çıkması muhtemel bazı normaldışı durumların riskini artırmaktadır. Bu açıdan 15-18 yaşlar arasında bu risk nispeten kabuledilebilir oranlarda artmasına karşın, özellikle 15 yaş ve altında olan genç kızın henüz doğurganlık açısından tam olgunlaşmamış olması nedeniyle bazı risklerin bariz olarak yüksek seyrettiği gözlenir.

15 yaş ve altında yaşanan gebeliklerde temel sorun kadının henüz anatomik ve fizyolojik olarak olgunlaşmamış olmasıdır. Yapılan araştırmalar erken yaşlarda yaşanan gebeliklerde başta preeklampsive erken ve/veya düşük tartılı bebek doğumu olmak üzere anemi (kansızlık), doğum eyleminin yavaş seyretmesi, baş-pelvis uygunsuzluğu ("çatı darlığı"), doğum sonrası kanama, yenidoğan ölümü risklerinde belirgin artış olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde 15 yaş altında yaşanan gebeliklerin tüm gebeliklere oranı küçümsenemeyecek kadar yüksektir. Gelişmiş ülkelerde 15 yaş altı gebeliklerin oluşmasının temel nedeni bu ülkelerde kızların cinsellikle erken yaşlarda tanışmaları ve gebelik oluştuğunda bunun farkına varamamaları ya da farkına vardıklarında gebeliği sonlandırmak için başvurmakta gecikmeleri nedeniyle gebeliğin yasal tahliye sınırını aşmış olması iken, ülkemizde genç yaş gebelikleri daha çok geleneklerimizden kaynaklanan bir durumdur. Ülkemizin bazı bölgelerinde kızlar ergenlik çağına girer girmez kadınlıkları tescil edilmiş olur ve kısa zamanda uygun olan ve yine aynı yaşlarda ve çoğunlukla "beşik kerpmeleri" olan "damat adayıyla" evlendiriliverir.

Günümüzde ergenlik çağı, yani doğurganlığa geçiş dönemi kızlarda ortalama 12.5 yaşında başlar. 1820 yılındaki tıbbi literatürler ergenlik çağının başlangıcını 17.5 yaş olarak belirtirken bu yaş lineer bir şekilde düşmüş olup, 2020 yılında 12.0 yaş sınırına dayanacağı tahmin edilmektedir. Ergenliğe giriş yaşındaki düşmenin bu tarihten itibaren de devam edip etmeyeceği belli değildir.

Böylece dünya üzerinde erken yaşlarda yaşanan gebelik ve doğum oranlarında artışın da devam edeceği söylenebilir.