Hamileliğin En Erken Dönemleri ve Gebeliğin Başlaması

Gebeliğin en erken dönemleri

gebelik.org

Resimde kadının anatomisi ana hatlarıyla gözlenmektedir. 

Serviks (rahim ağzı), vajinanın sonunda yer alan uterusa (rahime) giriş kapısıdır. Bir kanal yapısındadır ve bu kanaldaki salgılar spermi depolamaktan ve vajinanın asit saldırısına karşı korumaktan sorumludurlar. 

Rahim ağzı salgısının nitelikleri siklusun (adet döngüsünün) gününe göre oldukça önemli farklılıklar gösterir ve yumurtlama günü geçtikten sonra rahim ağzı salgısı rahim içine hem mikroorganizmaların hem de spermlerin geçmesini engelleyen bir bariyer görevi yapar.

Rahim esas olarak bir kas dokusudur. Bebeğin gelişimi için gevşeme ve büyüme özelliğine sahiptir. Doğum kasılmaları rahimde başlar ve bu kasılmalarla birlikte rahim ağzı yaklaşık 10 santimetre. açılarak bebeğin doğmasına izin verir. 

Rahim içi endometrium adı verilen bir tabakayla kaplıdır. Östrojen salgısıyla kalınlığı artan endometrium, yumurtlama sonrası salgılanan progesteron etkisiyle embriyonun implantasyonu (yerleşmesi) ve gelişmesi için elverişli bir ortam sağlar. Gebelik oluşmadığında adet kanamasıyla dökülür.Fallop tüpleri, (kanallar), yumurtalıklar ile rahim arasında bulunan iç cidarı oldukça ince kanallardır. Yumurtlama esnasında yumurtalığın yüzeyini kaplayan saçak şeklindeki yapılar (fimbriyalar) oositi (yumurta hücresini) yakalayarak Fallop tüpünün içine alır. Oosit ile sperm arasındaki fertilizasyon (döllenme) Fallop tüpünde olur.


Video: KADIN GENİTAL SİSTEMİ ANATOMİSİ (VAJİNA, RAHİM AĞZI, RAHİM, TÜPLER, YUMURTALIKLAR) MAKETLİ ANLATIM

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Yumurtlamadan blastosist oluşumuna kadar en erken gebelik aşamaları

gebelik.org

Resimde over (yumurtalık) kesitinde folikülün olgunlaşma aşamaları gözlenmektedir. 

Ovulasyonla (yumurtlama) folikülden dış ortama atılan oosit (yumurta hücresi) fimbriyalar tarafından yakalanmış ve Fallop tüpünün içine alınmıştır. 

Oosit Fallop tüpünde ilerlerken vajinadan rahim ağzına, rahim ağzından rahim içini kaplayan endometrium tabakasına, buradan da Fallop tüpüne ulaşan spermler oositin etrafını sararlar. 

En iyi niteliklere sahip olan tek bir sperm oositin içine girmeyi başarır. 

İçeri giren sperm ile oositin genetik materyalleri birleştikten sonra hücre çoğalmaya başlar.

Blastosist aşamasına gelmiş olan embriyo artık implante olmaya (yerleşmeye) hazırdır ve endometriumda (rahim iç tabakasında) en uygun yere yerleşerek gebeliği başlatır.


Video: Yumurtlama, sperm ve yumurta hücresi (oosit) birleşmesi ve gebelik nasıl gerçekleşir?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

gebelik.org

 

 

En iyi niteliklere sahip olan sperm oositin içine girmeyi başarır.

 

  

gebelik.org

İçeri giren sperm ile oositin genetik materyalleri birleştikten sonra hücre çoğalmaya başlar ve pronukleus adı verilen yapılar ortaya çıkar.

Pronukleuslardan biri annenin, diğeri de babanın kromozom materyalini taşıyan yapılardır.


Video: 3 haftalık gebelik - İnsan embriyosunun ilk günleri - yaşam mucizesinin başlangıcı