Doğumda Anestezi

Epidural ve Spinal Anestezi

Epidural (peridural) anestezi ya da sık bilinen adıyla "ağrısız doğum", doğum eyleminde veya sezaryan operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi şeklidir. Genel anesteziden farkı anne adayının işlem esnasında uyanık olması ve etrafında olup bitenleri tümüyle algılamasıdır.

Genel Anestezi

Ülkemizde sezaryen operasyonlarının çoğunluğu genel anestezi altında uygulanmakta, ancak genel anestezinin yerini hızla lokal anestezi (epidural, spinal) almaktadır.  Avrupa ve Amerika'da ise sezaryen operasyonlarında ilk seçenek epidural ve spinal gibi yöntemlerdir. Türkiye'de genel anestezinin tercih edilmesinin en önemli nedeni bir yandan anestezi uzman sayısının genel olarak nispeten az olması, öte yandan doğumda epidural ve spinal anestezi uygulama konusunda yetişmiş anestezi uzmanı sayısının nispeten az olmasıdır.

Epidural ve spinal sezaryen esnasında anne adayı ağrı hisseder mi?

Günümüzde anne adayları sıklıkla spinal veya kombine epidural-spinal ile sezaryen doğum yapmaktadırlar ve bu esnada dokunma ve çekiştirme hissi ortaya çıksa da lokal anestezi oldukça komforlu bir anestezi yöntemidir.

Normal vajinal doğumda epidural anestezi hangi aşamada yapılır?

Epidural sezaryen nedir? Spinal, epidural, kombine farkları nelerdir? Normal doğumda ne tercih edilir?

Doğumda anestezi: epidural, spinal ve kombine epidural nasıl uygulanır?

Sezaryen öncesi sakinleştirici, korku giderici ilaç verilebilir mi?