Hamilelikte Nezle ve diğer Solunum Yolu Enfeksiyonları

Özellikle sonbahar sonu ve kış aylarında üst ve alt solunum enfeksiyonlarına sık rastlanır. Bunlar arasında en sık görülenler üst solunum yolu enfeksiyonları olup kendini hapşırma, öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve bazen ateşle gösterir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu zararsız olup çoğunlukla tedavi vermeden kendiliğinden geçer.

Alt solunum yolu enfeksiyonları ise (bronşit ve zatürre) ve özellikle de akciğerlerde oluşan zatürre özellikle hamilelik döneminde ciddi seyredebilir.

Anne adayları öksürük ve hapşırmanın bebeklerine zarar vereceği endişesini taşırlar, ancak çok aşırı, adeta boğulurmuşcasına olan öksürük nöbetleri hariç, öksürme ve hapşırma bebeğin düşme veya erken doğum riskini artıran bir durum değildir.


Video: Gebelikte öksürmek, hapşırmak, ağlamak, gülmek, ıkınmak su gelmesi-erken doğum-düşük nedeni midir?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Genel olarak söylemek gerekirse, zamanında müdahale edildiğinde (özellikle ateş yükselmesi durumunda zamanında müdahale önemlidir, ateş yükselmesi 38 derece üzerinde seyreden ateş olarak değerlendirilmelidir) ve bebeğe zararı olmayan antibiyotik ve diğer ilaçlar gerekli durumlarda kullanıldıklarında sık görülen bu enfeksiyonların gebeliğin seyri üzerine olumsuz etki göstermesi beklenen bir durum değildir.Nezle (Rinit)

Burun iç yüzeyini tutan ve burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun salgılarının artmasıyla seyreden nezle, özellikle mevsim dönümlerinde sık rastlanan bir enfeksiyon türüdür.

Tek başına nezle, gebeliğin seyrini olumsuz yönde etkilemez (nezle olanlar sıklıkla "grip oldum" derler, halbuki nezle grip ile karşılaştırıldığında çok daha hafif seyreden bir enfeksiyondur).

Nezle virüslere bağlı bir enfeksiyon olduğundan tedavisinde antibiyotik kullanımı gereksizdir.

Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan serum fizyolojik içerikli ilaçlar çoğu durumda yeterlidir ve enfeksiyon belirtileri üç dört gün içinde kendiliğinden kaybolur.

Nezle kulakla boğaz arasında yeralan kanalları tıkadığında kulak tıkanması ve buna bağlı işitmenin azalması, kulakta dolgunluk hissi gibi rahatszı edici belirtilere, göz yaşı kanalının burun içine akmasını engellediğinde gözlerde yaşlanmaya ve gözlerin kızarmasına neden olabilir. Böyle durumlarda belirtileri gidermek için daha farklı ilaçlar kullanılması gerekebilir.


Video: Hamilelikte burun büyür mü? Burun tıkanlıklığı ve kanaması ile ilgisi var mı?


Sinüzit

Yüz kemiklerinin içinde yeralan bazı boşluklara sinüs adı verilir ve burun içiyle bağlantıda olan bu boşlukların tıkanmasıyla oluşan sinüzit durumunda baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burundan pü gelmesi, geniz arkasına akıntı, yüzde dolgunluk hissi ve ileri durumlarda ateş ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Kulak Burun Boğaz muayenesinde veya gebeliği takipeden doktorun muayenesinde kolaylıkla tanısı konan bu enfeksiyon bakterilerle oluştuğundan tedavisinde çoğu durumda antibiyotik kullanmak gerekir.

Orta kulak enfeksiyonları

Erişkinlerde nispeten ender görülmesine karşın gebelik seyrince orta kulak enfeksiyonlarına rastlanabilir.

Genellikle basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunun ilerlemesi ve orta kulak boşluğu ile boğaz boşluğu arasında yer alan tüplerin (Östaki borusu) tıkanmasıyla ortaya çıkan bu enfeksiyonda, orta kulak içinde biriken pü, kulak ağrısı, baş ağrısı, duyma güçlüğü ve ateş gibi belirtilere neden olur. Tedavisinde antibiyotik yanında tüplerin açılması için ek bazı ilaçlar kullanılması gerekir.Farenjit

Boğaz enfeksiyonu olarak da bilinen bu durumda şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve bazen diğer bölgelerin enfeksiyonlarına ait bulgular gözlenir. Tedavide antiseptik etkili gargara ve antibiyotik  kullanmak gerekebilir.

Bademcik iltihabı (tonsillit)

Erişkinlik döneminde nispeten ender görülmesine karşın, anne adaylarında zaman zaman ateşle seyreden bademcik enfeksiyonlarına rastlanabilmektedir.

Tüm üst solunum yolu enfeksiyonları arasında en sık ateş yapan, en şiddetli belirtilere neden olan bu enfeksiyon türünün tedavisinde bazı durumlarda enjeksiyon şeklinde antibiyotik kullanmak gerekebilir. Bademciklerde abse gelişmesi durumunda cerrahi müdahale de gerekebilir.

Ses telleri iltihabı (larenjit)

Gebelik döneminde ender görülen enfeksiyonlardan biridir. Ana iki belirtisi ses kısıklığı ve boğaz ağrısıdır. Mutlak Kulak Burun Boğaz muayenesi gerektiren bu durumun tedavisinde antibiyotik ve diğer bazı ilaçları kullanmak ve ses istirahati uygulamak gerekir.   Bronşit

Balgam, göğüste dolgunluk ve batma hissi, öksürük ve öksürükle beraber ağrı ve bazen ateşle seyreden bu enfeksiyon türünde de öncelikle akciğerlerde enfeksiyon olmadığından emin olunduktan sonra antibiyotik ve buğu uygulaması gibi tedaviler gerekebilir. Sigara içilen ortamlardan uzak durulması son derece önemlidir.

Zatürre

Alt solunum yollarını, yani direkt olarak akciğerleri tutan bu enfeksiyon özellikle ağır üst solunum yolu enfeksiyonları seyrinde ve grip salgınlarında ortaya çıkabilir.

Zatürre belirtileri öksürük, balgam, nefes darlığı, ateş ve göğüs ağrısı şeklinde olabileceği gibi bu belirtilerden yalnızca birisinin varlığında bile yapılan değerlendirmede zatürre tanısı konabilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesinde zatürre şüphesi olan durumlarda tanıyı doğrulamak ve tedaviye yön vermek için akciğer grafisi çekilmesi gerekebilir. Bu durumlarda çoğu zaman kar /zarar oranı film çekilmesi yönündedir ve doktorun bu önerisi kabul edilmelidir.
Zatürre tanısı konduktan sonra bazı durumlarda antibiyotik tedavisinin hastaneye yatırılarak verilmesi gerekebilir.


Video: GEBELİKTE DİŞ FİLMİ, PANORAMİK RÖNTGEN, AKCİĞER GRAFİSİ, VÜCUT RÖNTGENİ, TOMOGRAFİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

İLGİLİ KONULAR:

Hamilelikte Tehlike Belirtileri

Riskli Gebelik Nedir?

Gebelikte Kanama

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik)

Hiperemezis (aşırı bulantı-kusma)

Gebelikte Hipertansiyon ve Preeklampsi

İleri Yaşlarda Hamilelik ve Ortaya Çıkabilen Sorunlar

Erken (prematüre) doğum riski ve erken doğum

Obezite (Şişmanlık) ve Aşırı Kilo İle Hamilelik

Bebeğin doğum kilosu ve boyu ile ilgili durumlar (iri veya ufak bebek)

Miyad Geçmesi ve Doğumun Gecikmesi

Hamilelikte Sigara Kullanımı

Gebelikte Enfeksiyonlar

Gebelik ve allerji

Gebelik ve miyomlar

Gebelik ve yumurtalık kistleri

Kan Uyuşmazlığında Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Adolesan ve Genç Yaşlarda Hamilelik Yaşamak

Anne karnındaki bebekte anomaliler ve bunları saptamak için yapılan testler

Düşük (abortus) ve kürtaj

Gebelik şekeri (gestasyonel diyabet)

Gebelikte tiroid sorunları (hipotiroidi, hipertiroidi)