Kadında İleri Yaş ve Doğurganlık

Ülkemizde son yirmi yıl içerisinde dünyadaki genel trendle uyumlu şekilde ilk gebe kalma yaşında önemli artışlar olmuştur. 1990'lı yılların ortalarında bizler 30 yaş üzerinde ilk doğumunu yapacak olan anne adaylarına “ileri anne yaşı” tanısı koyarak ona göre daha sıkı takip yaparken bugün ileri anne yaşı için yaş sınırı 37 olarak belirlenmiştir.

Son on yıl içinde başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada ilk gebeliğini ileri yaşlarda yaşayan anne adaylarının sayısında önemli artışlar gözlenmektedir.Kadınların eğitimlerini daha ileri aşamalara kadar götürmeleri ve iş yaşamında erkeklerle aynı alanlarda çalışmaları, etkin doğum kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi, yasal tahliyenin serbest bırakılması ve infertilite (kısırlık) tedavi yöntemlerinin ilerlemiş olması bu duruma önemli katkılarda bulunmaktadır.

Tüp bebek teknolojisinin ilerlemesi ve donör oositi (yumurta bağışı) ile oluşan hamileliklerin sayısında artış ileri anne yaşının daha farklı bir perspektif kazanmasına yol açmıştır.

Yumurta bağışı hamileliklerinde anneyle ilgili oluşması muhtemel riskler bebeği taşıyan kadının yaşıyla ilgiliyken doğacak bebekle ilgili kromozom kusuru oluşma riski donör (yumurtayı veren) kişinin yaşıyla ilgilidir. 
Amerika'dan alınan bir istatistik bilgisine göre 1982'de tüm doğumlar arasında 35 yaş üzerinde doğum oranı %5 iken, 2001 yılında bu oran %9 olmuştur. Aynı bilgilerde 1970 yılında 35 yaşında kadınların %9'unun çocuğu yokken, 1989da bu oran %20 bulunmuştur. Ülkemizde bu konuda yapılmış sağlıklı istatistikler bulunmamaktadır. 
İlk gebelik yaşını geciktiren kadınların çoğu ileri eğitimliler arasında yer alan ve kariyerlerini devam ettiren, eşiyle birlikte ailenin geçimine katkıda bulunan kadınlardır. 
Bu haliyle önceleri "tuhaf" kabul edilen bu durum artık çağımızın bir gerçeği haline gelmiştir.

İlk gebelik yaşının ilerlemesinin getirdiği sonuçlar

-yaşla birlikte düşük yapma oranları artmıştır.

-yaşla birlikte gebelik şekeri ve gebelik hipertansiyonu ve bunun sonucunda gelişen preeklampsi ("gebelik zehirlenmesi") gibi gebeliğe özgü sağlık sorunları artmıştır. Buna karşın modern tıbbın bu sorunlarla başa çıkma ve bu sorunları giderme imkanları da artmıştır.

-yaşla birlikte erken doğum, bebekte gelişme geriliği gibi durumlar da artmıştır. Yine buna karşın erken veya gelişme geriliği ile doğmuş bebeğin ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edilme imkanları da artmıştır.

-Yaş ilerledikçe doğal olarak ortaya çıkan gebe kalma oranlarında düşüş, tüp bebek oranlarında artışa ve bu da çoğul gebelik oranlarında artışa neden olmuştur.

-amniyosentez adı verilen ve bebekte yaşla birlikte artan Down sendromu (bebekte mongolizm) tanısını koymaya yönelik testin uygulanma sıklığı artmıştır. Amniyosentez yani bebekten Down sendromu tanısı konması amacıyla sıvı alınması işlemi maliyeti yüksek bir işlemdir ve şu anda maliyeti ve bu işlemin getirdiği riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar arasında en çarpıcı olanı bebeğin kromozomlarının anne kanından bakılmasına yönelik testtir. Bu test 2013 yılının ortalarından beri uygulanabilir hale gelmiş durumdadır .

-genel olarak bu sayılan durumların tümü sezeryan ile doğum oranlarında artışa neden olmuştur.

-ilk gebeliğin geciktirilmesi aile başına düşen çocuk sayısında da azalmalara neden olmuştur.

Gebelik, doğum ya da lohusalıkta anne ölümü günümüzde giderek azalmaktadır.

Önceleri "kara talih" olarak değerlendirilen ölüm olguları tıp bilimi ve tıp teknolojisinin gelişmesiyle her geçen gün azalmaktadır.

İleri anne yaşının artmasının en önemli nedenlerinden biri kadınların çalışma hayatına girmesidir. Bunun nedeni de yaşam standartlarının değişmesi ve kadınların maddi özgürlük isteklerinin ve ailenin bütçesine katkı yapma arzularının artmasıdır.

İleri yaş anne adaylarının bebeklerinin herhangi bir nedene bağlı olarak ölme riski genç anne adaylarından yanlızca 1.5 kat daha yüksektir. Aradaki farkın bu kadar az olmasının nedeni geçmiş yıllarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin teknolojik ve bilimsel imkanlarının patlama yaparcasına gelişmiş olmasıdır.