HSG (ilaçlı rahim filmi), Laparoskopi, Histeroskopi

Histerosalpingografi (HSG) - İlaçlı rahim ve tüp filmi

Daha önce de belirttiğimiz gibi erkekte yeterli sperm olması, kadında yumurtlama olması gebelik oluşumu için yeterli değildir.

Yumurtalıktan yumurtlama esnasında serbestleşen oosit (yumurta hücresi) Fallop tüpünün fimbriyaları ("saçakları") tarafından alınmalı ve tüpün içine gönderilmelidir. Burada da yumurta hücresi spermlerle karşılaşmalı ve döllenme gerçekleştikten sonra döllenen zigot tüpteki yolculuğuna devam etmeli ve endometriumda (rahim iç tabakasında) kendine uygun bir yer bularak implante olmalıdır.


Video: Yumurtlama, sperm ve yumurta hücresi (oosit) birleşmesi, döllenme ve gebelik nasıl gerçekleşir?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>


Histerosalpingografi (HSG) veya türkçe tanımıyla ilaçlı rahim ve tüp filmi jinekolojide rahimağzı kanalının, rahim içinin ve Fallop tüplerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini incelemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Rahim içine verilen özel bir sıvı, bu yapıların bu röntgen filminde olduğu gibi görüntülenmesine olanak verir.

Rahim ağzından endometriuma yani rahim iç tabakasına, endometriumdan da Fallop tüplerine, Fallop tüplerinden karın boşluğuna uzanan yol tümüyle açık olmalıdır.

İşte histerosalpingografi ("ilaçlı rahim ve tüp filmi") bu yolu değerlendiren önemli bir incelemedir ve gebe kalamama değerlendirmesinin ilk basamağında yapılmalıdır.

Fallop tüplerinin açık olup olmadığının yanında, rahim boşluğu yapısı hakkında da bilgi veren HSG, rahim içinde septum (perde), rahim içi polipler, çift rahim gibi doğuştan gelen yapısal rahim bozuklukları, Asherman sendromu (kürtaj sonrasında rahim içi yapışıklıklar) gibi durumlar hakkında detaylı bilgi verebilir.


Video: İLAÇLI RAHİM FİLMİ ÇEKİLDİKTEN SONRASI DAHA KOLAY MI GEBE KALINIR? TÜPLER AÇIK ÇIKSA DA GEÇERLİ Mİ?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

HSG yapılan kadınların bir kısmı hemen incelemeden sonraki ay hamile kalabilmektedir. Bunun muhtemel nedeni bu inceleme esnasında rahim içine verilen basınçlı sıvının kanallardaki ufak, ancak hamile kalmaya engel olabilen yapışıklıkları açmasıdır. Bir teoriye göre de rahim içinin ilaçlı rahim filiminde "yıkanması" da bir etken olabilmektedir.Histerosalpingografi adetin tümüyle bitmesinin hemen sonrasında yapılan bir incelemedir:

İyi bir merkezde tecrübeli bir Radyoloji uzmanı tarafından yapıldığında çok hafif ağrı veren bir incelemedir ve incelemeden sonra günlük işlere devam edilebilir.

HSG incelemesinin adet kanamasının hemen bitiminde uygulanmasının nedeni (her ne kadar inceleme yapılan kadın hamile kalamama sorunundan başvurmuş olsa da) rahim içindeki muhtemel bir gebeliğe zarar vermemektir. Diğer bir neden de, içinde rahim iç tabakasına ait partiküller de içeren adet kanının rahim içinden tüplere ve oradan da karın boşluğuna taşınması sonucu batın içinde endometriozis odakları oluşturabilme ihtimalidir.


Video: İlaçlı rahim filmi nasıl çekilir ve ağrılı mıdır?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Laparoskopik İnceleme ve Tedavi

Birinci basamak tedavi cevap vermediğinde, HSG'de tüpler tıkalı bulunduğunda veya jinekolojik değerlendirmede kitle, endometriyozis gibi bulgular saptandığında laparoskopiye başvurulması söz konusu olabilir.

Laparoskopi çoğunlukla genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Göbek deliğinin hemen altından açılan bir delikten 10 mm. çapında bir boruyla karın boşluğuna girilir ve içeriye gaz verilerek organların birbirinden uzaklaşması sağlanır. Daha sonra bu delikten bir kamera yerleştirilerek tüm iç genital organlar gözlenebilir (resme bakınız). Gerekli durumlarda karnın alt kısımlarına açılan daha ufak deliklerden bistüri, koter, makas gibi aletler yerleştirilerek çeşitli operasyonlar da laparoskopiyle gerçekleştirilebilir.

Laparoskopiyle endometriyozis, pelviste yapışıklıklar rahim ve diğer yapılardaki yapısal anormallikler tanınabilir.

Laparoskopi esnasında rahim ağzından verilen boyanın (kromopertubasyon) tüplerden geçişi, varsa nerede tıkanıklık olduğu daha net olarak görülür.

Laparoskopi tanı dışında aynı seansta ya da farklı bir seansta tedavi için de kullanılabilir. Laparoskopiyle yumurtalık kistleri çıkartılabilir, miyomlar çıkarılabilir, tüplerdeki tıkanıklıkların bazıları giderilebilir ve pelvisteki yapışıklıklar temizlenerek yumurtalıklarla fimbriyalar arasındaki engeller kaldırılabilir. 


Video: Fallop tüpünde sıvı birikimi (hidrosalpenks) laparoskopik yolla nasıl tedavi edilir (salpenjektomi)?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Resimde laparoskopik gözlem altında normal kadın iç genital anatomisi, ortada pembe-kırmızı renkli rahim, ssağda ve solda beyaz renkli oval yumurtalıklar görülmektedir.

HSG incelemesinde rahim içinde "septum" (perde) bulunduğunda tedaviye geçmeden önce laparoskopi yapılarak bunun gerçek bir septum mu olduğu, yoksa bikorn uterus ("çfit rahim") adı verilen doğumsal kusurdan mı kaynaklandığının ayırıcı tanısı yapılmasında da laparoskopiden faydalanılabilir, lakin bu ayrım günümüzde MR incelemesi ile de yapılabilmektedir (HSG'de hem septum hem de uterus bicornis çok benzer bulgular verir). Bu yarım önemlidir zira uterus bikornis histeroskopi ile tedavi edilebilen bir durum değildir.


Video: TÜP BEBEK ÖNCESİ İLAÇLI RAHİM FİLMİNDE SAPTANAN HİDROSALPENKS, MİYOM VE POLİP AMELİYAT EDİLİR Mİ?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Histeroskopik İnceleme ve Tedavi

Histeroskopi ise rahim ağzından rahim içine girilerek rahim içinin kamera ile incelenmesi yöntemidir.

HSG'de sorun bulunduğunda histeroskopi yapılarak tanı doğrulanır. Bu aşamada uterus septumu ("perde") cerrahi bir işlemle çıkarılabilir, hamile kalmaya engel olduğu düşünülen polipler varsa temizlenebilir. Endometriyal polipler (rahim polipleri) rahim içinde bulunan selim tabiatlı olduğu kabul edilen "et parçası" oluşumları olarak tarif edilebilir). Asherman sendromunda oluşan yapışıklıklar giderilebilir. Submüköz yani rahim iç tabakasına komşu miyomlar çıkarılabilir.


Video: RAHİMDE POLİP NEDİR, NASIL TANI KONUR, NASIL TEDAVİ EDİLİR,NE ŞİKAYETE YOL AÇAR, AMELİYAT GEREKİR Mİ?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Histeroskopi genel anestezi altında yapılan bir inceleme ve tedavi yöntemidir. Çoğu durumda 15-45 dakikalık bir sürede tamamlanır ve hastanede bir kaç saat kaldıktan sonra eve dönen kadın günlük işlerini çoğu durumda rahatlıkla sürdürebilir.


Video: Histeroskopi (kamera) ile uterin septum (rahimde perde) rezeksiyonu (çıkarılması) nasıl yapılır?İLGİLİ KONULAR:


İnfertilite tedavisi