Anne Karnındaki Bebekte Doğumsal Kusurların Oluşum Nedenleri

Yenidoğan bebeklerin yaklaşık %3'ünde doğumda yapısal ya da işlevsel bir anomali (kusur, sakatlık) bulunur. Bu anomalilerden bir kısmında neden belirlenebilirken, büyük bir kısmında neden olan etken ya tahmin edilebilir ya da bilinemez.


Video: Detaylı ultrasonografi (19.-23. haftalar) bebekte her şeyin tümüyle normal olduğunu söyleyebilir mi?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Bazen doğumda bariz olmayan işlevsel anomaliler bebeğin yaşı ilerledikçe ortaya çıkabilmektedir (zeka geriliği, ya da bazı içorgan hastalıkları gibi). Bu anomaliler de hesaba katıldığında yenidoğan bir bebeğin anomalili doğma olasılığı %6-7'ye kadar çıkabilmektedir.

Doğumsal anomaliler yaşamın ilk bir yılındaki ölümlerin başta gelen nedenidir.

Erken doğan ve/veya ölü doğan bebeklerde de bedensel sakatlıklara sıklıkla rastlanmaktadır.Günümüz bilgilerine göre bebekte anomali yaratan etkenlerin yüzdesel dağılımı şu şekilde özetlenebilir:

Genetik nedenler

Anomalili doğan bebeklerin %20-25'inde genetik bozuklar saptanır. Bu kromozomal bir bozukluk olabileceği gibi (Trizomi 21 yani Down sendromu gibi) tek bir gen bozukluğuna bağlı olarak da yapısal anomaliler meydana gelebilir.


Video: 11+3 hafta: İkili testte ense kalınlığında belirgin artış (hidrops?, kistik higroma?)-Down sendromu?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Bebeğin intrauterin (rahim içinde) geçirdiği enfeksiyonlar

Anomalili doğumların %3-5'inde etken anne adayının geçirdiği ve bebeğe de bulaşan enfeksiyonlardır. Bunlar arasında en önemlileri toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve sifilizdir (frengi).


Video: GEBELİKTE KIZAMIKÇIK (RUBELLA) NASIL BİR ETKİ YAPAR? IgG ANTİKORU (BAĞIŞIKLIK) YOKSA NE YAPILMALIDIR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Anne adayının hastalıkları

Anne adayının kronik hastalıkları %4 oranında anomalili bebek doğmasına katkıda bulunur. Bunlar arasında en önemlileri anne adayında şeker hastalığı ve epilepsi (sara) hastalığıdır.

Anne adayının kullandığı ilaçlaralkol ve diğer alışkanlıkları, gebelikte maruz kalınan radyasyon da anomali oluşumuna katkıda bulunabilir.


Video: GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI: HANGİ İLAÇLAR KULLANILABİLİR? HANGİLERİNİN KULLANILMASI SAKINCALI OLABİLİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Bu grupta yer alan etkenler sakat doğumların %1'inden daha azını oluştururlar!

Bilinmeyen nedenler

Doğumsal kusurlu bebek doğduğunda %70 oranında sorumlu olan etken belirlenemez. Muhtemelen sözkonusu olan ve henüz aydınlatılamamış olan etken, bebeğin kalıtımsal (genetik) özelliklerin yarattığı eğilim nedeniyle bebekte kolaylıkla anomali yaratabilmektedir.
İLGİLİ KONULAR: