Gebelikte bebekte sindirim sisteminde görülebilen normaldışı durumlar

Sindirim sistemi ağız boşluğundan başlar, sırayla yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklarla devam eder ve anüsle son bulur.

Ultrasonografide sindirim sisteminde kusura işaret eden en önemli bulgulardan biri amniyon sıvısında artıştır. Bunun yanında ultrasonografide mide cebinin görülememesi de önemli bir bulgudur.


Video: Rahim içindeki bebekte amniyon sıvısı neden artar (polihidramniyos)? Bebeğin sıvısı nasıl oluşur?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Yemek borusu tıkanıklıkları (özofagus atrezisi, trakeoözofageal fistül)

Bu doğumsal kusurlarda yemek borusunun bir kısmının gelişmemesi nedeniyle mideyle irtibat kaybolmuştur (özofagus atrezisi).

Yakın komşuluk nedeniyle bazen tıkanıklığa ek olarak yemek borusuyla nefes borusu arasında olmaması gereken geçişler bulunabilir (trakeoözofageal fistül).

Yemek borusu tıkanıklıkları 1/800-1/5000 arası sıklıkta görülen doğumsal kusurlardır.

Gebelik döneminde yapılan ultrasonografide mide cebinin görülememesi ve amniyon sıvısının artmasıyla ön tanı konur (bu bulguların ortaya çıkması ileri gebelik haftalarına kadar gecikebilir).

Kesin tanı bebek doğduktan sonra yapılan incelemede konabilir.

Yukarıdaki belirtilerin varlığında tüm doğumsal kusurlarda olduğu gibi bebekte ek bir kusur varlığı açısından ayrıntılı bir araştırma yapılır. Gerekli durumlarda bebeğin kromozomlarının incelenmesi için amniyosentez ve/veya kordosentez uygulanması gerekebilir.

Ağır amniyon sıvısı artışı bazı durumlarda erken doğum eylemini başlatabileceğinden bu durumlarda anne adayının yakın takibi gerekir.

Doğum sonrası bebekte yapılan incelemede tek sorun yemek borusu tıkanıklığı olarak bulunduğunda gerekli ön tedavileri takiben yapılan ameliyat oldukça başarılıdır.

Tıkanıklıkla beraber nefes borusu ile yemek borusu arasında geçiş de bulunduğunda sorun biraz daha ağır olabilir.Duodenal atrezi (Oniki parmak bağırsağı tıkanıklığı)

Duodenal atrezi, midenin devamı olan on iki parmak bağırsağının bir kısmının tıkanması olarak tanımlanabilir.

Bu doğumsal kusur 1/5000-1/10000 arasında, yani ender olarak gözlenen bir kusurdur. Başta Down sendromu olmak üzere çeşitli kromozom kusurlarının oluşturduğu sendromların bir parçası olarak ortaya çıkabilir.

Tanı, gebeliğin ikinci yarısından sonra yapılan ultrasonografide mide cebinin yanında ek bir cebin daha görülmesiyle konabilir. Bu durumlarda genellikle amniyon sıvısınınn da arttığı gözlenir.

Miyadında doğan, kromozomları normal olan ve ek bir doğumsal kusur saptanmayan bebeklerde gerekli ön hazırlıkları takiben yapılan düzeltici ameliyatlar başarılıdır.


Omfalosel-gastroşizis: ön karın duvarı defektleri

Omfalosel, erken gebelik döneminde gelişimin normal bir parçası olarak "yer darlığı nedeniyle" kordon içine göç eden bağırsakların "yer açıldığında" karın içine geri dönmemesi, gastroşizis ise bağırsakların genellikle karnın sağında yeralan bir açıklıktan vücut dışına çıkmasıdır.

Böylece her iki durumda da bağırsaklar karın içinde değil, dışarıda yer alırlar. Omfaloselin farkı, bağırsakların üzerinin karın iç zarı ile örtülü olmasıdır.

Bağırsakların, normal gelişimin bir parçası olarak 14. haftaya kadar "dışarıda olabilmeleri" nedeniyle tanı en erken bu gebelik haftasından itibaren konabilir.

Amniyon sıvısı içinde "yüzen barsakların" görülmesiyle tanı konur.

Çoğu durumda anne adayının kanında, dörtlü tarama testi yapılmışsa, alfafetoprotein ölçümü-AFP de yüksek bulunur.

Omfalosel %50 oranında kromozom kusurlarıyla beraber olabildiğinden amniyosentez veya kordosentez ile kromozom incelemesi, her iki kusur da başka doğumsal kusurlarla beraber olabildiğinden ayrıntılı bir ultrason taraması gerekir.

Bebek doğduktan sonra uygun şartlar varlığında sıklıkla başarılı bir şekilde ameliyat edilir.


İLGİLİ KONULAR: