Dudak-damak yarıkları ve yüz bölgesinde yer alan diğer kusurlar bazı genetik sendromların ve kromozom kusurlarının habercisi olabileceklerinden tanınmaları önemlidir.

Dudak-damak yarıkları en sık görülen doğumsal kusurlardandır. 


Video: DUDAK YARIĞI ULTRASONOGRAFİDE NASIL GÖRÜNÜR? (CLEFT LIP ON FETAL ULTRASOUND)

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Kusurların %50'sinde yarık damak ve dudak beraberce, %25'inde yalnız yarık dudak, %25'inde yalnız yarık damak bulunur.

Damak yarıklarının gebelikte yapılan ultrasonografilerde tanınmaları oldukça zordur. Dudak yarıkları ise ultrasonografide burun deliklerinin, dudak ve çenenin beraberce gözlendiği kesitte tanınabilir.

Dudak yarıkları yaklaşık 1000'de bir, damak yarıkları ise yaklaşık 2500'de bir oranında gözlenir.

  • Sara hastalığı olan anne adaylarında ve gebelik döneminde alkol kullanan anne adaylarında bu doğumsal kusur daha sık görülür.
  • Baba adayının ve özellikle de anne adayının yarık dudaklı olması, bebekte bu kusurun ortaya çıkma riskini oldukça artırır.
  • Önceki gebeliklerden birinde böyle bir doğumsal kusurun ortaya çıkmış olması, yeni gebelikte tekrarlama riskini artırır.

Ultrasonografi incelemesinde yarık dudak saptandığında bebekte ayrıntılı bir doğumsal kusur taraması yapılır ve gerekli durumlarda bebeğin kromozomlarının incelenmesi için amniyosentez veya kordosentez uygulanır.

Yarık damak-dudak bir genetik veya kromozomal sendroma bağlı olarak gelişmediyse ve başka bir doğumsal kusur yoksa, plastik cerrahiyle kusurun düzeltilmesi sonrası bebek yaşamını tümüyle normal olarak sürdürür.


İLGİLİ KONULAR: