Koryon villus biyopsisi (CVS) ve kordosentez

Koryon villüs örneklemesi (chorionic villus sampling)

Koryon villus biyopsisi (CVS) 11-14. haftalar arasında bebekte kromozom incelemesi yapmak amacıyla plasentadan parça alınması işlemidir.

Genellikle karından ultrason eşliğinde bir iğne yardımıyla rahim içine girilerek uygulanır. Bunun yanında vajinal yoldan da uygulanabilir.

En önemli avantajı, gebeliğin erken haftalarında uygulanması nedeniyle gebelik fazla ilerlemeden tanı konmasına imkan vermesidir.

Amniyosentez ile kıyaslandığında ise nispeten daha invazif bir girişim olduğundan işleme bağlı düşük yapma olasılığı biraz daha fazladır.

NİPT-fetal DNA testinin yaygınlaşmasıyla amniyosentez için geçerli olduğu gibi, CVS uygulanma oranları da da ciddi anlamda azalmıştır.


Yine de:

  • ikili tarama tesinde bebekte yapısal kusurların da eşlik ettiği risk artışı saptandığında (ileri derecede ense kalınlığı artışı, kalp anomalisi bulguları vd.)
  • fetal DNA-NİPT testi bir koromozom bozukluğuna işaret ettiğinde
  • çeşitli genetik hastalıkların araştırılması gerektiğinde

CVS, kesin tanı konması amacıyla uygulanmaya devam etmektedir.


Video: 11+3 hafta: İkili testte ense kalınlığında belirgin artış (hidrops?, kistik higroma?)-Down sendromu?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

CVS sonuçlarının gelmesi uzun sürebildiğinden alınan materyalin FISH (fluoresan in situ hibridizasyon) tekniği ile incelenerek hızlı sonuç alınması da mümkündür. Lakin bu hızlı sonuç "normal" veya "anormal" geldiğinde de nihai sonucun farklı çıkabileceği hatırda tutulmalıdır.Kordosentez ise genellikle 18. haftadan sonra uygulanan bir yöntemdir.

Burada yine ultrason eşliğiyle bir iğne yardımıyla bebeğin göbek kordonundan bebeğe ait kan alınır. En önemli avantajı ileri gebelik haftalarında tanı konmak için geç kalma riskinin bulunması durumunda birkaç gün gibi kısa bir sürede bebeğin muhtemel kromozom bozukluklarının tanısının konmasına imkan vermesidir.


İLGİLİ KONULAR: