Dörtlü Kromozom Tarama Testi Hakkında Bilgiler

Dörtlü tarama testi (dörtlü test) anne adaylarına 16.-18. gebelik haftaları arasında önerilen bir kan testidir. Anne adayından alınan kanda dört ayrı hormon ölçümü yapılır. Aslında dörtlü test, tarama hassasiyetini artırmak amacıyla üçlü test incelemesinde yapılan üç maddeye İnhibin A adı verilen maddenin eklenmesiye oluşturulmuş, bir anlamda üçlü testin daha üst versiyonu olan bir testtir.

Bu testte de aynen üçlü testte olduğu gibi, dört hormon ölçümünün sonuçları, anne adayının yaşı, kilosu, sigara kullanıp kullanmadığı gibi değişkenler ve gebelik haftası özel bir bilgisayar programına girilerek işleme tabi tutulur. Bu işlem neticesinde anne adayının bebeğinde Trisomi 21 (Down sendromu), Trisomi 18 ve nöral tüp defekti (NTD, bebekte omurgada açıklık)) var olma olasılığı belirlenir. Hazırlanan dörtlü test raporunda bu anormal durumlar için risk ayrı ayrı belirtilir.

Üçlü testin hassasiyeti %60 olarak kabul edilmektedir. İnhibin A adı verilen madde de ölçüme eklendiğinde yani kısacası dörtlü tarama uygulandığında hassasiyet oldukça yükselmiş ve %80'lere çıkar.Dörtlü testte anne kanında beta-hcg, alfa-feto protein (AFP), serbest estriol (uE3) ve İnhibin-A adı verilen maddelere bakılır ve değerler o gebelik haftasında bulunan bir anne adayının ortalamasıyla karşılaştırılarak normalden sapma olup olmadığına, sapma var ise sapmanın derecesi belirlenir. Sapmanın derecesine göre ortaya risk, yani olasılık hesapları çıkar.


Video: Dörtlü tarama testi nasıl yorumlanır, ne zaman ve ne için yapılır? (Down sendromu, spina bifida)

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Dünyada ve ülkemizde dörtlü test, üçlü tarama testine göre daha hassas bir test olduğundan, üçlü test giderek tarihe karışmaktadır.

Bazı doktorlar anne adaylarına hem 11-14 testi (İkili Test) ve dörtlü testi beraberce yaparken, bazı doktorlar sadece ikili test, bazı doktorlar da sadece dörtlü test yaparlar. Her doktor kendi yetiştiği ekole ve kendi tecrübelerine göre hareket eder ve hangi yaklaşımın daha üstün olduğu net değildir.


Video: İkili test, dörtlü testte bebekte sorun çıktı, ama bebeğim normal doğdu. Testler neden riskli çıkar?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Dörtlü testte risk yüksek çıktığında bu bebekte bir sorun olduğu anlamına gelmez ve kromozom anomalili bebek doğurma olasılığı istatistiksel olarak yükselmiş olduğundan, aynen üçlü testte olduğu gibi amniyosentez veya fetal DNA testi önerilir.Video: DÖRTLÜ TEST NASIL VE NE ZAMAN VE HANGİ HASTALIKLAR İÇİN YAPILIR? RİSK YÜKSEK ÇIKARSA BEBEKTE NE OLUR?


İLGİLİ KONULAR: