Renkli Doppler ultrasonografi

Doppler, genel anlamda ultrason altında incelenen damar yatağının kan akımını ve normaldışı bir dirençle karşı karşıya olup olmadığını belirleyen bir testtir.

Kalbin atım ve dolum fazında incelenen damar yatağındaki basınçlar karşılaştırarak direnç belirlenir.

Damarın inceleme esnasında ekranda oluşturduğu dalga görüntüsü de damar yatağının önündeki direnç hakkında bilgi verir. 

Obstetrik (gebelikle ilgili) uygulamalarda anneden bebeğe kan götüren uteroplasental üniteyi değerlendirebileceği gibi, bebeğin kordonun kan akımı konusunda bilgi verir.


Video: GEBELİKTE RENKLİ DOPPLER İLE ANNE ADAYI VE BEBEKTE HANGİ SORUNLAR ANLAŞILIR VE TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Yüksek rizikolu gebeliklerin takibinin önemli bir parçasıdır.Hangi durumlarda uygulanır?

Umbilikal arterdeki (göbek kordonu) akım ölçümlerinin patolojik çıkması ya da anormal dalga şekillerinin gözlenmesi bebekte ölçüm esnasında fetal distres varlığına işaret edebileceği gibi, bebekte gebeliğin ilerleyen dönemlerinde gelişme geriliği (IUGG) ya da fetal distres gelişme riskinin arttığına işaret edebilir. Ayrıca incelemedeki çeşitli patolojiler bebekteki bir kromozom anomalisi varlığı konusunda şüphe uyandırabilir. 


Video: UMBİLİKAL ARTER RENKLİ DOPPLERİ NASIL VE NEDEN YAPILIR? KİLO ALAMAYAN BEBEKLERDE NEYİ GÖSTERİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Uterin arter dopplerinde direnç artışı ya da dalga görünümünde anormallik (çentiklenme) ise anne adayında gebeliğin ileri dönemlerinde preeklampsi gelişeceğini gösterebilir.


Video: RENKLİ DOPPLER NASIL VE NEDEN YAPILIR, UTERİN ARTERDE ÇENTİK (NOTCH) VE DİRENÇ ARTIŞININ RİSKİ NEDİR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Bu haliyle umbilikal ve uterin arter doppler incelemeleri en sık preeklampsili ve kronik hipertansiyonlu anne adaylarının izlenmesinde kullanılır. Ayrıca kontrolsüz diyabetli anne adaylarında, polihidramnioslu (bebeğin sıvısının artması) ya da oligohidramnioslu (bebeğin sıvısının azalması) anne adaylarında, fetuslardan birinde gelişim kusuru olan çoğul gebeliklerde yaklaşım biçimini oluşturmakta yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.

Bunun dışında 23.-24. gebelik haftalarında yapılan ayrıntılı ultrasonun bir parçası olarak da, Doppler uygulayan ekoller ve doktorlar vardır. Doppler incelemesinin rutin olarak tüm anne adaylarına uygulanmasının gerekli olup olmadığı henüz açıklık kazanmış bir durum değildir.Uygulanması

Anne adayına yapılan rutin ultrason incelemesinden sonra önce sağlı sollu uterin arterlerde (rahim atardamarlarında), sonra da umbilikal (kordon) arterde Doppler incelemesi yapılır. Her iki uterin arterin akım değerleri, ikisi arasındaki matematiksel fark ve görünüm şekilleri değerlendirilir. Umbilikal arterde de yine akım değerlendirilir ve dalga şekli incelenir.


Video: Detaylı ultrasonografi ve renkli Doppler incelemesi nasıl yapılır?


Yorumlanması

Doppler tanı koydurucu değil yönlendirici bir testtir. Patolojik akım değerleri ya da anormal dalga görünümleri elde edildiğinde bebeğin diğer iyilik hali testleriyle yakından değerlendirilmesi konusunda hassas olunması gerektiğini gösterir. 

Bunun tek istisnası umbilikal arterde "ters akım" denen bir durumun ortaya çıkmasıdır. Umbilikal arterde bu anormal dalga şekli gözlendiğinde bebeğin karında ölme riski oldukça yüksektir ve acil doğum gerekebilir.


Video: 20. gebelik haftasında uterin renkli Doppler nasıl yapılır? - Direnç artışı ve notch (çentik) nedir?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>