Bebek hareketleri ve bebeğin durumu

Bebek hareketleri ilk gebelikte yaklaşık 19-21. haftalar arasında ve sonraki gebeliklerde daha erken hissedilmeye başlanan ve bebeğinin iyi durumda olduğunun bir göstergesi olması nedeniyle anne adayını rahatlatan bir olgudur.

Kural olmamakla beraber hareketleri olağan devam eden bebeklerin içeride "rahat" yani sağlıklı oldukları söylenebilirken, hareketleri azalmış bebeklerin içeride mutlaka sağlıksız veya "rahatsız" bir durumda olmaları gerekmez.

Bebek hareketlerinin sayısı ile bebeğin içerideki sağlık durumu arasında belli bir bağlantı olması nedeniyle riskli gebeliklerde anne adaylarına "bebek hareketlerine dikkat etmeleri" öğütlenir.

Aşağıda bu yöntem ile ilgili bilgiler verilmektedir.


Bebek hareketlerinin sayılması 

(Ona kadar sayma yöntemi(Count to ten method))

Bebek hareketleri fetal iyilik halinin belirlenmesinde kullanılan en eski yöntemdir. 

Bebek hareketlerinin oluşması ve koordine edilmesi kompleks bir sinir sistemi olayı olduğundan fetusun iyilik halini hassas bir şekilde ortaya koyabilir.

Her bebeğin kendine özgü bir hareket etme alışkanlığı vardır ve bu hareket etme alışkanlıklarındaki bir değişiklik anne adayı tarafından kolaylıkla fark edilir. Her anne adayının bebek hareketleri konusunda duyarlı olması ve bebeğinin oynaması azaldığında bunu doktoruna bildirmesi gerekir. 

Anne adayının bebek hareketlerinin belirgin şekilde azaldığını ifade etmesi her kadın doğum uzmanı tarafından ciddiye alınan bir durumdur.Bebek haraketleri sayma yöntemi tanımı

Ona kadar sayma yöntemi bebek hareketleri temel alınarak geliştirilen ve anne adayının kendisinin uygulayabileceği basit bir testtir.

Hangi durumlarda uygulanır?

Bu test genellikle fetal distres (bebekte sıkıntı) gelişme olasılığı yüksek olan fetuslarda uygulanır. Riskli olmayan gebeliklerde uygulanıp uygulanmaması doktorun önerisine göredir. Sağlıklı seyreden bir gebelikte bebek hareketlerine aşırı odaklanmak hareketlerin gerçekte iyi olmasına rağmen daha az hissedilmesiyle sonuçlanarak anne adayında endişe kaynağı olabilir.

Bebek hareketleri günün değişik saatlerinde önemli değişiklikler gösterir ve iş yaşamı yoğun olan anne adayları bebek hareketlerine tam olarak konsantre olamadıklarından normal oynamakta olan bebeği hissedemeyebilirler. Bu da anne adayının endişelenmesine neden olabillir. Önerimiz bebek hareketlerinin genel olarak her anne adayı tarafından izlenmesi ve azaldığını hissettiğinde anne adayının durumu doktoruna bildirmesidir. Ona kadar sayma yöntemi bebek hareketlerinin azaldığını düşünen ancak bundan tam emin olmayan anne adayları için sakin bir köşeye çekilip gerçek bir azalma olup olmadığının belirlenmesi için kullanılabilir.Uygulanması

Testte anne adayının günde bir kez günün her hangi bir saatinde tercihan akşam saatlerinde bebek hareketlerine konsantre olması istenir. 

Bebeğin on kez hareket etmesine kadar geçen süre kaydedilir. 

Bebeğin hıçkırık hareketleri değerlendirme dışı bırakılır. 

10 kez hareket etmesi bir saatten daha uzun sürerse doktora haber vermesi istenir.


Video: Anne karnında bebek hareketleri sayılmalı mı? Hareket ne zaman artar, ne zaman azalır?


Yorumlanması

Bebek hareketlerinin azalması gebeliğin ilerlemesiyle birlikte meydana gelen selim bir hadise olabileceği gibi fetal disres belirtisi de olabilir. Ancak gebeliğin hiç bir döneminde bebek hareketlerindeki azalma belli bir sınırın altına düşmez. Bu yüzden ona kadar sayma yönteminde on hareket için geçen sürenin bir saatin üzerinde olması durumunda mutlaka NST ile ileri inceleme yapılmalıdır. 

Tüm antenatal iyilik hali testlerinde olduğu gibi ona kadar sayma metodunda da bebek hareketlerinin iyi çıkması oldukça rahatlatıcı olmakla birlikte kordon sarkması ya da ablatio (plasentanın erken ayrılması) gibi ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen olayları ve doğum sonrası gelişmesi muhtemel problemleri tahmin edemez. Ayrıca polihidramniyos (bebeğin sıvısının fazla olması) durumunda bebek hareketleri normal olmasına karşın anne adayı tarafından hissedilemeyebilir.