Hamilelikten Önceki Dönemle İlgili Sorular

Gebe kalmadan önce yaptırmam gereken bir test var mı?

Hiç bir şikayetiniz veya bilinen bir hastalığınız olmasa bile gebe kalmadan önce genel bir sağlık kontrolünden geçmenizde fayda vardır.

Bu sağlık kontrolünde tansiyon ölçümü, kilo ölçümü, kan sayımı, idrar tahlili gibi basit incelemeler, sizin ve eşinizin kan gruplarının belirlenmesi, var olan ve gebelik üzerine olumsuz etki yapabilecek hastalıkların tanısı ve tedavisi daha sağlıklı bir gebelik için gereklidir. Daha önceden bilinen bir hastalığınız varsa gebe kalmadan önce ayrıntılı incelemeler gerekebilir.

Hamilelik öncesi doktor muayenesi >>


Video: Folik asit kullanmama fırsat olmadan hamile kaldım, bebeğe bir şey olur mu? (nöral tüp defekti -NTD)


En uygun gebelik yaşı nedir?

Sağlıklı bir gebelik ve doğum için bedensel, ruhsal ve hormonal dengenin en iyi durumda olması gerekir.

Kadında gelişim genellikle 18. yaşın sonuna kadar devam eder. Bu yüzden doğum esnasında yaş alt sınırı 18 olmalıdır. 35 yaş sonrasında ise hamile kalabilirliğin nispeten zorlaşması, bebekte kromozom anomalilerinde artış görülmesi, beden fizyolojisinin gebeliğe uyum sağlamasında bazı zorluklar ortaya çıkması nedeniyle planlı gebelikte yaş üst sınırının 35 olması uygundur. 35 yaşından sonra gebe kalındığında da günümüzdeki tıbbi ilerlemeler sayesinde, sıkı doktor kontrolü altında sağlıklı bir gebelik dönemi geçirerek sağlıklı bir bebeğe sahip olmak mümkün olabilmektedir.


Video: Kadınlar kaç yaşına kadar hamile kalabilir - menopozun ülkemizde ortaya çıkma yaşı nedir?Bir kadın için gebeliğin oluşması açısından en uygun günler hangileridir?

Kadınlar normalde 28 günde bir adet kanaması görürler. Siklus adı verilen bu sürenin tam ortası olan 14. gün ovulasyonun (yumurtlamanın) olduğu ve gebelik oluşma şansının en yüksek olduğu gündür.

Teorik olarak siklusun her gününde (adet görülen günler dahil) gebelik oluşması mümkünken, ovulasyon günü ve bunun 5 gün öncesi ve sonrası ilk 1-2 gün, gebelik oluşma şansının en yüksek olduğu günlerdir.

28 günden daha farklı bir düzene sahip olan kadınlarda ise ovulasyon günü şu şekilde hesaplanır: Siklus gün sayısından 14 gün çıkarılır. Elde edilen sayı adet tarihinin ilk gününden itibaren kaçıncı günde ovulasyon olduğunu gösterir. Örnek olarak 30 günde bir adet gören bir bayanda adetin ilk gününden sonraki 16. gün ovulasyon günüdür.


Video: YUMURTLAMA GÜNÜ (HAMİLE KALMAYA UYGUN GÜNLER) NASIL HESAPLANIR? ELLE HESAPLAMA, OVULASYON MONİTÖRÜGebelik en erken ne zaman belirlenebilir?

Gebeliği saptamak için günümüzde iki uygun seçenek vardır: kanda gebelik testi ve idrarda gebelik testi.

Bu iki test de gebeliğin başlamasıyla birlikte salgılanan ve normalde vücutta bulunmayan beta hcg hormonunun saptanması esasına dayanır. Bu hormon, gebelik ürünü (embriyo) rahim içine yerleşir yerleşmez salgılanmaya başlar ve kanda henüz adet gecikmeden, idrarda ise adet birkaç gün geciktiğinde (ve hatta yeni çıkan "erken gebelik testleri" ile adet gecikmeden birkaç gün önce bile) saptanarak gebelik tanısı konabilir.


Video: GEBELİK EN ERKEN NE ZAMAN ANLAŞILIR?BETA HCG KAN TESTİ,İDRAR TESTLERİ VE ULTRASON İLE GEBELİK TANISI


Düşük yaptım, neden olabilir? Tekrar ne zaman gebe kalabilirim?

Gebeliklerin %15'i ilk trimester (ilk 13 haftalık dönem) düşüğüyle sonuçlanır.

Anne adayının yaşı ilerledikçe bu oran daha da artar. Bunlara henüz adet geçmesi olmadan oluşan düşükler de (kimyasal gebelikler) katılırsa bu oran %30'a kadar çıkabilir. Bu oran yüksek gözükse de aslında doğanın mükemmel canlı yaratma işleminin ilk basamağıdır. Döllenme sonucu oluşan gebelik ürünü her zaman kusursuz değildir. Kromozomal seviyedeki "üretim hataları" erken dönemlerde vücut tarafından algılanmakta ve gebelik daha fazla büyümeden "iptal" edilerek daha sonraki kusursuz bir gebelik için hazırlık yapılmaktadır.

Bu yüzden tek bir düşük yapmış olmak bundan sonra da düşük yapacağınız anlamına gelmez. Kendinizi psikolojik ve fiziksel olarak hazır hissettiğiniz zaman, tercihen düşük sonrası ilk adetinizi gördükten sonra tekrar gebe kalabilirsiniz. Eğer bu ikinci denemeniz de düşükle sonuçlanırsa bu durumda ayrıntılı bazı incelemelerden geçtikten sonra doktorunuzun önerisine göre hareket etmelisiniz.Bir süre önce düşük yaptım. Tamamen sağlığıma ne zaman kavuşabileceğimi ve tekrar ne zaman hamile kalabileceğimi merak ediyorum.

Düşük esnasında aşırı kan kaybı olmadıysa, düşük özel bir enfeksiyona bağlı oluşmadıysa (kızamıkçık, toksoplazma gibi), düşük sonrasında normaldışı durumlar ortaya çıkmadıysa ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalığınız yoksa, tercihen düşük sonrası ilk adetinizi gördükten sonra, kendinizi psikolojik ve fiziksel olarak hazır hissettiğiniz andan itibaren gebe kalmanızda sakınca yoktur.


Video: Düşük yaptıktan sonra yeniden hamile kalmak için ne kadar beklemeliyim?


Kısa bir süre önce düşük yaptım ve kanamam devam ettiği için kürtaj yapıldı. Neden düşük yaptım? Bu durum benim ileride çocuk sahibi olabilmem üzerine olumsuz bir etki yapar mı?

Gebelik tanısı konduktan sonra erken dönemde gebeliklerin yaklaşık %15'i düşükle sonuçlanmaktadır. Tanısı konmamış ve "basit bir adet gecikmesi" sonrası ortaya çıkan şiddetli kanamaların da bir kısmının aslında düşük olduğunu hesaba katarsak tüm gebeliklerin yaklaşık %30'u düşükle sonuçlanmaktadır.

Düşük ortaya çıktıktan sonra bazı durumlarda düşük kendi kendine tamamlanamadığı için ya da kendi kendine tamamlanması aşırı kan kaybına yolaçabileceği için "kürtaj" adı verilen müdahaleyle uterus (rahim) içinde kalan artıklar temizlenir. Bu işlem genellikle kısa süren ve istenmeyen durumlara yolaçmayan bir işlemdir.

Ancak büyük gebelik haftasındaki düşüklerde istenmeyen durumların ortaya çıkma olasılığı artar. Bunlar arasında en önemlisi kanamanın devam etmesi, enfeksiyon gelişmesi gibi kısa dönemde ortaya çıkanlar ve rahim iç tabakasında yapışıklık oluşması (Asherman sendromu) gibi geç dönemlerde ortaya çıkan etkilerdir.

Bu istenmeyen durumlar arasında ileriki gebelikleri engelleyebilecek en önemli durum Asherman sendromudur. Belirtisi kürtaj sonrası adet miktarının ileri derecede azalması ya da tamamen kesilmesidir.

Asherman sendromu oldukça nadir görülen bir durumdur ve özellikle normal doğum sonrası plasentanın çıkmaması durumunda yapılan kürtajlarda ve 10 haftayı geçen gebeliklerdeki kürtajlarda görülür.  Sonuç: Kürtaj sonrası bu istenmeyen durumların oluşmaması kürtajın sizin ileriki gebelikleriniz üzerinde ihmal edilebilecek kadar az bir etki yaptığını gösterir. Ancak kürtaj sayısı arttıkça istenmeyen durumların ortaya çıkma ihtimali artacağı gibi,her kürtajın endometrium tabakasında (bebeğin yerleştiği rahim iç tabakası) bıraktığı nedbeler düşük ya da erken doğum riskini, plasentanın aşağıya yerleşme riskini (placenta previa) artırabilir.


Video: KÜRTAJLA SONUÇLANAN BİR GEBELİK SONRASI NE ZAMAN TEKRAR HAMİLE KALINABİLİR? YİNE DÜŞÜK RİSKİ VAR MI?


Şimdiye kadar üç kez düşük yaptım: Yeniden gebe kalmadan önce ne gibi tetkikler yapılmalı ve bu düşüklerin nedeni nedir?

"Tekrarlayan düşükler" gebelik ve doğum alanında çalışmakta olan doktorların sıklıkla karşılaştığı durumlar arasında yeralır.

Bazı anne adaylarında tekrarlayan düşükler sonrasında sağlıklı gebelik ve doğumlar hiç bir tedavi verilmeden kendiliğinden oluşabilmesine karşın, iki veya daha fazla sayıda erken dönemde (10. haftaya kadar) düşük yapan bir kadının yeniden gebe kalmadan önce bazı incelemelerden geçmesi gerekir.

Yine ileri gebelik haftalarında (10.hafta sonrası) tek bir düşük durumunda dahi bu incelemelerin yapılması gerekebilir.

Bu incelemeler:

 • Kan grupları tayini ve muhtemel bir uyuşmazlığın ortaya çıkarılması
 • Anne adayının genel bir sağlık kontrolü ve varolan hastalıkların ortaya çıkarılması (bunlara tiroid hormonu incelemeleri de mutlaka eklenmeli)
 • Düşüğe yolaçabilecek enfeksiyon etkenlerinin araştırılması (toksoplazma gibi)
 • Otoimmun hastalık yönünden incelemeler (bu araştırmada aPTT ve antikardiyolipin antikorlar da dahildir)
 • Histerosalpingografi ("rahim" filmiyle rahimde bebeği taşımaya elverişsiz bir şekil bozukluğu (rahim içinde septum (perde) gibi) olup olmadığının ortaya konması)
 • Kadının ve eşinin kromozom haritasının çıkarılması
 • Kadının ve eşinin HLA antijenlerinin belirlenmesi
 • Anne adayında trombofili adı verilen kalıtsal ve edinsel kan pıhtılaşma eğilimini artıracak durumların araştırılması

Yapılması gereken incelemelerden de anlaşıldığı gibi tekrarlayan düşükler anne adayında bulunan kronik bir hastalıktan (tiroid bezinin az ya da çok çalışması gibi), kronik bir enfeksiyondan, kan uyuşmazlığından ve/veya rahimde bir yapısal bozukluktan kaynaklanabileceği gibi, kadın ve/veya erkekteki kromozomal bir kusurdan (en sık dengeli translokasyon), ya da kadın ve erkeğin HLA antijenlerinin (doku gruplarının) birbirine çok yakın benzerlik göstermesinden kaynaklanabilir.

Bunların her biri için ayrı tedavi protokolleri mevcut olup, her durumun tedavisinin başarı oranları değişkendir. Bu tetkikler tümüyle yapıldıktan ve tedavi edilmesi gereken hastalık tedavi edildikten sonra yeni bir gebeliğe başlamak daha uygundur.


Video: Düşük (abortus), iğne ve haplarla önlenebilir mi? - Neden düşük olur?


6 aydır korunmamamıza rağmen halen gebe kalamadım. Bir problem mi var?

Her kadının gebe kalabilme "hızı" farklıdır. Bazı bayanlar korunmayı bıraktıktan hemen sonra gebe kalırken, bazılarının gebe kalabilmesi gecikmektedir. Bu mutlaka kadında ya da eşinde bir problem olduğu anlamına gelmez.

Bir problem olup olmadığını ortaya çıkarmak için bazı testler yapılabilir. Ancak bu "kısırlık testleri" basit testler değildir. Zaman alırlar ve belli bir maliyete neden olurlar.

Daha önce herhangi bir jinekolojik problem yaşamadıysanız, adetleriniz düzenliyse, ağır bir hastalığınız yoksa, eşiniz de sağlıklıysa ve gebelik için uygun bir yaştaysanız "kısır" olma riskiniz fazla değildir.

Bir sene boyunca haftada en az iki kez olmak üzere düzenli ilişkide bulunmanıza rağmen gebe kalamadıysanız bu durumda tetkiklerin başlatılma zamanı gelmiştir. Önceden doğum kontrol hapı ya da "iğneyle" korunduysanız bu bekleme süresini 14 aya çıkarabilirsiniz.

Yaşınız 35 üzerindeyse veya hamileliğe engel olabileceği söylenen bir durum söz konusu ise doktorunuzun önerilerine uymalısınız.


Video: Hamile kalınamadığında hangi incelemeler yapılır? - Spermiyogram, histerosalpingografi ve diğerleri.


Akraba evliliğinde bebeğim sakat doğar mı?

Ülkemizde akraba evlilikleri sıktır. Akraba evliliklerinden doğan bebeklerin önemli bir kısmı sağlıklı doğmakta ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmektedirler.

Ancak yine de akraba evliliğinden doğacak bebeğin "sakat" doğma riski diğer evliliklere göre daha yüksektir. Bunun nedeni yakın akrabalıklarda genetik yapıların birbirine benzemesi ve genetik hastalık taşıyıcılarının da biraraya gelerek bir aile kurma olasılıklarının yüksek olmasıdır. Akraba olmayanlarda aynı hastalığı taşıyan iki birey çok düşük olasılıkla biraraya gelirken, akraba evliliğinde iki taşıyıcı biraraya geldiğinde bebeklerinde hem anne hem de babadan bu taşıyıcılığı alarak hasta olma riskleri yükselmektedir.Düzenli olarak spor yapan bir anne adayıyım. Gebe kaldığım zaman spor yapmaya devam edebilirmiyim? Hangi spor dalları anne adayları için daha uygundur? Saunayı kullanmamda bir sakınca var mı?

Gebelikte egzersiz konusunda önerilerimiz, öncesinden düzenli egzersiz yapanların ve vücutları bu egzersizlere alışık olanların gebelik esnasında da egzersiz yapmaya devam etmeleridir.

 • Gebelikte önerilen spor türleri "simetrik" spor türleridir (koşu, yüzme, yürüyüş) gibi.
 • Topla yapılan sporlar vücuda gelebilecek muhtemel darbeler nedeniyle önerilmez.
 • Ağırlık kaldırma gibi sporlar da henüz etkisi tam olarak araştırılmadığından önerilmez.
 • Sauna konusuna gelince: saunada vücut sıcaklığı hızlı bir şekilde artmakta ve sonra yine hızlı bir şekilde düşürülmektedir. Bunun erken doğum yapma riskini artırabileceği (ateşli hastalıklarda erken doğum riski artar) görüşünü taşıdığımdan gebelik esnasında önermiyorum.
 • Koşu, yüzme, aerobik egzersizler gebelikte de düzenli egzersizlerinizi devam ettirebilmeniz için seçenekleriniz.

Sezaryenle doğmuş 15 aylık bebeğimiz var. İkincisinin normal olabilmesi için geçmesi gereken bir süre varmı? Yoksa ne kadar geçerse geçsin yine sezaryan mı olmak zorunda?  

Sezaryen sonrası normal vajinal doğumum mümkün olup olmadığının belirleyicisi iki doğum arası geçen süreden daha çok rahime sezaryen esnasında yapılan kesidir.

Eğer kesi yatay ise (günümüzde sezaryanların %90'ından fazlası bu kesiyle uygulanmaktadır), bundan sonraki doğumun normal olma şansı yüksektir. Ancak bunun için bu konuda tecrübesi olan bir doktora başvurmalı ve yoğun bakım şartları hazır olan bir hastanede doğumu gerçekleştirmelisiniz.

Yatay kesi sonrası normal doğumda uterusun dikiş yerinin yırtılma ve buna bağlı aşırı kanama ve bebeğin tehlikeye girme riski binde 2 gibi düşük olmasına karşın, yeterince emniyetli şartlar bulunmadığında (yoğun bakım imkanları, gerektiğinde hızla kan nakli yapılabilmesi gibi) doğumun tekrar sezaryenle gerçekleşmesinde fayda vardır. 

Tümüyle normal seyreden bir doğumdan diğer bir gebeliğe kadar geçmesi gereken süre ideal olarak en az iki yıl olmalıdır, lakin anne aday adayının yaşının ileri olması durumunda bu süre kısaltılabilir. Bu sürenin doğum şekliyle ilgisi yoktur. Daha çok anne adayının kendisini önceki doğumun fiziksel ve ruhsal etkilerinden arındırmış olmasıyla ilgisi vardır. Bu süre içerisinde bebek de belli bir büyüklüğe gelmiş olup ihtiyaçları nispeten azalacağından bu süre sonunda yeni bir gebelik düşünülebilir.


Video: İki gebelik arası yeni bebek için ne kadar geçmeli? Sezeryan sonrası daha mı fazla beklemeli?


Yeni doğum yaptım. Tekrar ne zaman gebe kalabilirim?

İster sezaryenle, ister normal doğum yapmış olun, yeni bir gebelik için en az bir yıl, ideal olarak iki yıl beklemenizde fayda vardır. Bu bekleme süresi yaşıileri olan anne aday adaylarında doktora danışarak kısaltılabilir. Bu süre sonunda bebeğinizin en önemli devresi olan ilk 12 ay geçmiş olacak ve vücudunuz da yeni bir gebelik için gerekli olan "toparlanma" fırsatını bulmuş olacaktır.


Video: NORMAL DOĞUM SONRASI LOHUSALIK VE EMZİRME DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER. Dr. TÜLİN& Dr. KAĞAN KOCATEPE


İLGİLİ KONULAR: