Dr. Kağan Kocatepe'nin youtube kanalında hazırladığı video içeriğinin transkripsiyonu (video sayfanın en aşağılarında):

Anne adayı ultrasonografiye girer ondan sonra şöyle bir yorumla karşılaşır: Bebeğin amniyon sıvısında bir artış var.

Arkasından bir açıklama da gelir buna yönelik olarak.

Açıklama çoğu zaman herhangi bir sorun olmadığına işaret etse bile anne adayı tabii ki endişelenir.

Amniyon sıvısı nasıl oluşuyor bebekte? Bebek idrar yoluyla ürettiği amniyon sıvısını tekrar yutarak devamlılığını sağlar.

Yani böbrekler çalışır, idrar üretir,  tabii ki idrarın içinde toksik bir madde olmadığı için bunu yutması bebekte herhangi bir soruna yol açmaz ve bu şekilde amniyon sıvısının devamlılığı sağlanır.

Amniyon sıvısındaki artışın en önemli nedeni nedensiz artışlar.

Yani, bizim yaptığımız ölçümlerde amniyon sıvısı artmış olsa dahi bebekte hiçbir sorun yoktur en sık görülen neden bu.

İkinci neden, bebek eğer iriyse, yani ortalamanın üzerinde büyüyorsa o zaman tabii ki amniyon sıvısı da ona göre olacaktır Bu da ikinci neden.Bu iki neden, bebekte herhangi bir sorun olmayan nedenler.

Diğer bir neden, gebelik şekeri.

Anne adayının kan şekeri eğer kontrol altında değilse o zaman fazladan olan şeker bebeğe geçer plasenta yoluyla.

Bebek de aynen erişkin bir diyabetli gibi şeker hastalığı olan birisi gibi fazla idrar yapmaya başlar.

Fazla idrar yapınca da amniyon sıvısında artış olur.

Diğer bir neden de, bu en az görülen neden, sindirim sistemindeki tıkanıklıklar.

Sindirim sisteminde tıkanıklık olduğu zaman özellikle yemek borusundaki tıkanıklıklarda böbrekler amniyon sıvısını üretir ama yutma esnasında sıvının hepsi yutulamayacağı için o tıkanıklık nedeniyle kısmen geçeceği için o sıvı mideye bir yandan amniyon sıvısı artış gösterir, öte yandan mide de ufak görülür.

Tam tıkanıklıklarda mide hiç görünmeyebilir o zaman amniyon sıvısı zaten çok artar ama genellikle kısmi bir tıkanıklık vardır.

Mide ufak kalmıştır, ufak kalmıştır değil, dolmadığı için, amniyon sıvısı yutulmadığı için mideye geçmediği için ufak görülür.

Bu da sindirim sistemindeki tıkanıklıklara bağlı. Onun dışında birçok durum var ki, patolojik durumlardan bahsediyoruz, amniyon sıvısında artışa neden olabilir

Ama bunlar çok çok çok ender görülen durumlardır ve beraberinde başka bulgular da verir.Özetle söylemek gerekirse amniyon sıvısındaki artış eğer başka bir şey açıklanmadı ise doktor tarafından çoğu durumda bebekle ilgili hiçbir sorunun olmadığı selim tabiatlı durumlardır.


Video: Rahim içindeki bebekte amniyon sıvısı neden artar (polihidramniyos)? Bebeğin sıvısı nasıl oluşur?


Gebelik Boyunca Hangi Test ve İncelemeler Yapılır?

Hamilelikte Doktor Kontrolleri Neden ve Ne Sıklıkla Yapılır?

Gebeliğin Tanısı

Gebelikte Ultrasonografi

Hamilelikte İkili Test - Ense Kalınlığı Ölçümü

Üçlü Tarama Testi

Dörtlü Tarama Testi

Anne Kanında Fetal DNA - cffDNA

Amniyosentez - Bebekten Sıvı Alınması

Gebelikte Yapılan Testlerle İlgili En Sık Sorulanlar

Koryon villus biyopsisi (CVS) ve kordosentez

Rahim İçinde Sağlıklı ve Sağlıksız Bebek

Anne Karnında (Doğmadan) Tedavi

Bebek hareketleri ve bebeğin durumu

NST - Nonstres test

Biyofizik Profil ve CST

Doppler Testi

Kardiyotokografi

Yenidoğanda Kordon Kan Gazı

Anne karnındaki bebeğin amniyon sıvısı hakkında detaylı bilgiler