İkiz gebelikte doktor kontrolleri ve tetkikler

İkiz Gebeliklerde Tıbbi Yaklaşım Özellikleri ve Doktor Muayeneleri

Günümüzde çoğul gebeliklerin önemli bir kısmında, her ne kadar yasalarla rahim içine birden fazla embriyo verilmiş olması engellenmiş olsa da etken, ileri gebelik oluşturma tekniklerinde (tüp bebek), rahim içine verilen embriyo sayısının yüksek olmasıdır.

Yine yumurtlamayı sağlayıcı ilaçların da çoğul gebelik oluşumuna katkısı ciddiye alınacak kadar fazladır.

Yumurtlamayı sağlayıcı tedavilerin en basiti olarak kabul edilen ağızdan tedavide bile ikiz gebelik oluşma olasılığı yaklaşık %5'tir.


Video: İKİZ GEBELİK ŞANSINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPILABİLİR? AŞILAMA VE TÜP BEBEKTE ÇOĞUL HAMİLELİK OLUR MU?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

İleri gebelik oluşturma tekniklerini uygulayan doktor büyük bir ikilemle karşı karşıyadır:

  • Laboratuvar şartlarında oluşturulan ve rahim içine nakledilen embriyo sayısı arttıkça gebelik oluşma şansı yükselmekte, ancak oluşan gebeliğin ikiz veya daha fazla sayıda olma olasılığı da artmaktadır.
  • Doktor çoğul gebelik oluşma şansını azaltmak için nakledilen embriyo sayısını azalttığında ise gebelik oluşma şansı azalacaktır.
  • Oluşan gebelikte bebek sayısı üç veya daha fazla olduğunda bu gebeliğin sağlıklı bebeklerin doğumuyla sonuçlanma olasılığı azalacağından “fetosid” gündeme gelir.

Bebeklerden birinde yaşamla bağdaşmayan bir doğumsal kusur saptandığında hem anne ve baba adayı hem de doktor için bu bebeğin feda edilmesine karar vermek zor olmaz.

Fetosid en basit anlatımla üç veya daha fazla bebeğin olduğu çoğul gebeliklerde, bu bebeklerin rahim içinde sağlıklı bir şekilde gelişme olasılıklarının düşük olduğu gerçeğinden hareket ederek, bebeklerden bir veya daha fazlasının hayatının gebeliğin erken haftalarında, diğer bebeklerin sağlıklı doğabilmesi için feda edilmesidir.

Ancak diğer durumlarda işlemi yapacak doktor bebekler arasında sağlıklı olma olasılığı en yüksek olanları doğru bir şekilde belirlemek ve anne ve baba adayının onayını aldıktan sonra fetosid işlemini diğer bebeğe (ya da bebeklere) uygulamak durumundadır.Not: 2010 yılında yürürlüğe giren yeni kanun bazı özel durumlar hariç anne rahmine birden fazla embriyo yerleştirilmesini yasaklamıştır. Bu yıldan itibaren birçok ülkede olduğu gibi bizde de tüp bebeğe bağlı çoğul gebelik sayısında önemli azalmalar görülmektedir ve fetosid sayıları da belirgin olarak azalmıştır.


Video: İKİZ GEBELİK: EMBRİYOLARDAN BİRİ RAHİM İÇİNDE, DİĞERİ DIŞ GEBELİK ŞEKLİNDE TÜPTE YERLEŞMİŞ DURUMDA.

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Gebelik muayenelerinin özellikleri:

Çoğul gebelikte tekil gebeliğe göre çok daha sık aralıklarla gebelik muayeneleri yapılır ve muayenelerin nitelikleri de biraz değişik olabilir.

  • Gebeliğin ikinci yarısından itibaren doktorların çoğu haftalık veya onar günlük aralıklarla takip önerirler.
  • Belli bir gebelik haftasından sonra anne adayının hastanede yatarak takip edilmesini öneren doktorlar olabilir. Şu anki bilimsel veriler bir sorun oluşmadıkça bilinçli bir anne adayının erken dönemde hastaneye yatırılmasının bebekler açısından daha faydalı olduğunu göstermiş değildir.
  • Gebeliğin sık aralıklarla takip edilmesinin en büyük kazancı çoğul gebeliklerde ortaya çıkması muhtemel erken doğum tehdidinin erken tanınmasıdır. Çoğul gebeliği olan anne adaylarının özellikle erken doğum belirti ve bulgularını çok iyi öğrenmeleri ve en ufak bir belirti gördüklerinde doktora başvurmaları çok önemlidir. 
  • Gebeliğin sık aralıklarla takip edilmesinin diğer bir büyük kazancı da çoğul gebeliklerde ortaya çıkması muhtemel ve oluştuğunda ağır seyredebilen preeklampsinin erken tanınmasıdır.  • Çoğul gebelik taşıyan anne adaylarına gebeliğin en erken haftalarından itibaren folik asit tedavisi ve ikinci trimesterden itibaren demir ve folik asiti beraberce içeren ilaçlar verilir.
  • Çoğul gebeliğin erken bir gebelik döneminde saptanması hem gebelik takibi şemasının belirlenmesi ve uygulanmaya başlanması, hem de ultrasonografide gebeliğin “koryonisite” özelliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Monokoryonik bir gebelik diğer bir bölümde anlatılan nedenlerle dikoryonik gebeliğe göre daha riskli seyredebilen bir gebelik olduğundan tanı konması son derece önemlidir.

Monokoryonik-dikoryonik tanısı bebekleri birbirinden ayıran zarın “ince” veya “kalın” olmasına göre konabilir. Ancak dikoryonik gebelik tanısını koymak için ayırıcı zarın kalınlığının en az ne kadar olması gerektiği net olarak belirlenmiş değildir.

Dikoryonik gebeliğin tanısı en iyi 11.-14. gebelik haftaları arasında plasentalar arasında yer alan ve lambda belirtisi adı verilen üçgen şeklindeki alanın gözlenmesiyle konur. Bu bulgu gebelik haftası ilerledikçe daha zor görülür hale gelir ve ve 20. gebelik haftasından sonra kaybolabilir.

Çoğul gebeliklerde doğumsal kusur taraması için yapılan ayrıntılı ultrasonografi çok daha uzun sürer ve çok daha dikkatli bir tarama gerektirir.

Çoğul gebeliklerde ikili test yapılabilir, üçlü ve dörtlü test, yorumlama hataları oluşabilmesi nedeniyle genellikle yapılmaz. NİPT-fetal DNA testi ise yapılabilir.


Video: İKİZ GEBELİKTE DOKTOR TAKİBİ NASIL OLMALI? HANGİ İKİZ GEBELİKLER DAHA RİSKLİDİR VE NE YAPILMALIDIR?

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Çoğul Gebelik ile İlgili Tıbbi Bilgiler


Video: İKİZ GEBELİKTE BEBEKLERİN SAĞLIĞINI DEĞERLENDİREN TESTLER (İKİLİ TEST, DÖRTLÜ TEST) YAPILABİLİR Mİ?