Dr. Kağan Kocatepe'nin youtube kanalında hazırladığı video içeriğinin transkripsiyonu (video sayfanın en aşağılarında)


Corpus callosum anne karnındaki bebekte ne işe yarar, nasıl görülür?

Resimde sol alt köşede yer alan yeşil alan korpus kallozum, her iki beyin yapısını birbirinden ayıran lif demeti diyelim ve bunu biz detaylı ultrasonografide mutlaka görmek isteriz.

Göremediğimiz zaman renkli Doppler'den faydalandığımız da oluyor.

Burada bakın renkli Doppleriaçtığımız zaman o ve sol alt köşedeki resimdeki alanın sınırlarını çizen bir damar bütünü görmüş oluyoruz ve böylece korpus 
kallozum uzunluğunu da ölçebilir hale geliyoruz gördüğümüz zaman.Korpus kallozumununun bir bebeğin görülmesi çok önemli çünkü eğer korpus kallozum yoksa veya az gelişmişse beraberinde başka beyin yapıları da etkilenebileceği için ve uzun vadeli bazı sonuçları olabileceği için biz  detaylı ultrasonda korpus kallozumu mutlaka görmek isteriz.

Ya bu kesitte görürüz ya da indirekt olarak, direkt göremeyebiliriz belki, diğer kesitlerde ama bazı korpus kallozum  varlığına işaret eden bulgular ararız.

Yani özetle söylemek gerekirse korpus kallozum bizim için son derece önemli bir yapı.


İLGİLİ KONULAR:Video: FETUSTA BEYNİN CORPUS CALLOSUM YAPISI NASIL GÖRÜLÜR VE ÖLÇÜLÜR? (PERİKALLOZAL ARTER RENKLİ DOPPLER)

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>