Gebelikte tam kan sayımı (hemogram) sonuçları nasıl yorumlanır?

6.9.2018

Hamilelikte yapılan tam kan sayımı ölçüm sonuçlarının yorumlanması 

(Hemoglobin, lökosit, trombosit sayısı)

Anne adayları kan sayımı sonuçlarına eline Aldıkları zaman, otomatik yapılan kan sayımı sonuçları, ki sıklıkla zaten artık otomatik yapılıyor, özel aletlerle kan bu aletin içinden geçirildiği zaman otomatik olarak sonuçları çıkartıyor, birçok sonuç işte koyu renk gözüküyor, işte koyu renk demek patolojik demek. Ondan sonra işte anne adayı bunu gördüğü zaman endişelenmeye başlıyor, 7-8 tane birden koyu renk çıkartılmış, yani anormal çıkmış diye gerçekte öyle mi? Tabii ki değil. Biz özellikle birkaç tane parametreye önem veriyoruz kan sayımında.

Bunlardan bir tanesi Hemoglobin değeri hb veya hgb diye geçiyor. Bir tanesi hct hematokrit değeri, bir tanesi de eritrosit değeri bunların üçü kan sayımı yani kandaki eritrositlerin, alyuvarların durumunu gösteriyor. Bunlarda eğer düşme varsa o zaman kansızlık var demektir. Ona göre ekstra bir takviye vermek gerekir. ,

İkinci baktığımız şey WBC yani Akyuvarlar. Kanda enfeksiyon olup olmadığını gösteren parametre. Bu da hamilelik döneminde 12 bine kadar normal kabul edilebiliyor. Halbuki hamilelik dönemi dışında 12.000 nispeten yüksek kabul edilebilir. Hatta hamilelikte 16 bine kadar bile normal kabul ettiğimiz oluyor.

Üçüncü baktığımız parametre trombositler. PLT diye geçiyor veya trombosit diye direkt olarak geçebiliyor. Bunda da hamileler için alt sınır 100.000. Tabii ki biz 150 bin üzerinde olmasını tercih ederiz ama 100.000'e kadar düşebiliyor, hatta hamileliğin ilerleyen haftalarında 100.000 altına bile düşebiliyor. 

Onun dışında diğer baktığınız parametreler MCV, MCH ve MCHC. Bunlar alyuvarların büyüklüğünü gösteriyor. Eğer alyuvarlarda aşırı bir büyüme varsa bu B12 vitamini eksikliğine bağlı bir kansızlık olabilir. Eğer bu parametrelerde bir azalma varsa MCV özellikle az ise o zaman demir eksikliğine bağlı bir kansızlık söz konusu demektir. Veya bazen, Türkiye'de bu yüzde bir oranında gözüküyor, Akdeniz anemisi (Talasemi) taşıyıcılığı da MCV değerlerinde düşmeye neden olabilir. 

Onun dışında işte otomatik olarak çıkartılan diğer parametreleri de tabii ki dikkate alıyoruz ama onlar bu saydığım parametreler kadar çok fazla bizim için önem taşımıyor.