Çocuk Cerrahisi Uzmanı Aydın Mevsim hakkında: 

1961 Karşıyaka doğumludur. 1985 yılında Ege Üni. Tıp Fakültesi mezun olmuş; 1992 yılında aynı fakülteden Çocuk Cerrahisi Uzmanlığını almıştır. 1993 yılından bu yana İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesinde görev yapmaktadır. Çocuk Cerrahisi hastalıklarından pediatrik üroloji ve pediatrik toraks cerrahisi özel ilgi alanıdır.

 

e-mail a.mevsim@usa.net

GSM 0532 2827212Hipospadias Nedir?

Hipospadias erkek çocuklarında idrar deliğinin normalden daha aşağıda olmasıdır. Tüm erkek çocukların % 1-2sinde gözlenir. %10-15 ailevi yatkınlık gösterir.

Bu çocuklar sünnet derisi ameliyatta kullanılacağından kesinlikle sünnet yapılmamalıdır.

Neden tedavi edilmelidir?

  • İdrar deliğinin altta olması erişkin yaşta çocuk sahibi olma şansını azaltır.
  • Okul çağında arkadaşlarından farklı olması ruhsal olarak kişilik gelişmesini etkiler
  • Cordi dediğimiz eğrilik olanlarda cinsel ilişkide problemler yaratır.

Hipospadias Tipleri (yerleşim yerine göre)-sağdaki resim

  • Glandüler
  • Coronal
  • Midshaft
  • Penil
  • Distal shaft
  • Normal yerleşim (soldaki resim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hipospadias şematik görünüm

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordi (peniste eğrilik)

Tedavisi nasıldır?

Oldukça ince estetik bir ameliyat gerekir.

Çocuk , aile ve hekimin tam bir işbirliğini gerektirir.

İlk ameliyat çok önemlidir. Eğer başarı sağlanamazsa her takip eden ameliyatta başarı şansı düşer.Ameliyat Başarı şansını etkileyen faktörler

  1. Ameliyatı yapan ekip
  2. Kullanılan ameliyat malzemeleri
  3. Hipospadyasın tipi
  4. Cordi olup olmaması
  5. Ameliyat sonrası bakım
  6. Çocuğun yaşı

Ameliyatta ne yapılır?

Operasyonda sünnet derisinden normalde olması gereken bölgeye kadar yeni bir üretra dediğimiz idrar yapma yolu oluşturulacaktır. Ameliyat süresi tipe bağlı olmakla beraber 1.5-2 saat arasında değişmektedir.

Ameliyat sonrası 21.gün yeni yapılan idrar deliğinin çapı ölçülecek, gerekirse her 3 haftada bir en az 3 kez bujilerle genişletme yapılacaktır.

Ameliyat Sonrası Olabilecek Sorunlar (Çok Merkezli olarak )

Tüm dikişlerin açılması % 0 - 50

İltihaplanma % 0 - 20

İdrar deliğinde daralma % 5 - 10

İdrar deliğinde kaçak % 1 - 20

Peniste eğrilik % 0 - 15

 

İLGİLİ KONULAR:

Doğum Çantası (Valizi)

Normal Doğum

Sezaryen ile Doğum

Doğumda Anestezi

Lohusalık Dönemi

Emzirme Dönemi

Normal doğuma hazırlık egzersizleri

Normal doğumda nefes alma verme teknikleri

Yenidoğan, Bebek ve Çocuk Bakımı

Doğum ve Sonrası İle İlgili En Sık Sorulanlar