GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ Yazan: Uzm. Dr. Faik Kuseyri

GÖR, mide içeriğinin kendiliğinden yemek borusuna geri kaçışı şeklinde tanımlanır ve yenidoğanlarda oldukça sıktır. GÖR tüm yaşlarda fizyolojik olarak görülür ve çoğu, kısa süreli ve belirtisizdir..  

 

Yemek borusu ile midenin birleştiği alanda bulunan kapak, yutulan lokma mideye  geçince kapanır ve yuttuğumuzun geri kaçısı önlenir..Bu işlev bebekler 5-6 aylık oluncaya kadar tam gelişmez ve geri kaçış fizyolojiktir.

 

 

Anne memesini tutabilmek için çaba sarfeden bebek, bu çabası sırasında bol bol da hava yutar..Emme sırasında anne sütü ve yutulan hava midede katmanlar oluşturur. Bebeğin emdikten sonra hemen yatırılmaması ve dik tutularak gazının çıkarılması gerekmektedir. Gaz çıkarma işlemi sırasında emilen süt çökecek, gazsa geğirti ile ağızdan çıkacaktır.Bu ağızdan gaz çıkarma bazı bebeklerde kısa sürede olurken, bazılarında uzun süre alır..ANNENİN SABRI ÇOK ÖNEMLİDİR..

Bu işlem yapılmazsa ve bebek hemen yatırılırsa mide asitiyle tepkimeye giren anne sütü çökelek tarzında ağzının kenarından geri gelir..Bazense bebek abartılı tarzda tüm sütü kusar..VE BU KUSMA SIRASINDA MİDE ASİTİYLE KARŞILAMIŞ OLAN GIDA YEMEK BORUSUNU TAHRİŞ EDER...  

GÖR patolojik ve fizyolojik olarak ikiye ayrılır. Fizyolojik reflü en sıktır. Yenidoğanların normal kabul edilen GÖR'üdür... Çoğu süt çocuğu semptomlar ortaya çıkmadan bu dönemi atlatır.

Belirtilerin oluşması ile reflü patolojik kabul edilmeye başlanır..  

Patolojik reflü, . her beslenmeden sonra huzursuzluk, . gaz sancısı şeklinde kıvrandırıcı ağrı veya gıdaların ağzına gelmesi ile geviş getirir gibi ağız hareketleri ve mide asitinin ağızda oluşturduğu acı tat nedeniyle ağrı, . yemek borusunun alt kısmının geri kaçan mide asiti nedeniyle yanmasıyla oluşan iltihabik prosedür (özofajit), . yemek borusunda asit tahrişleri ile kanama, . beslenememe sonucu büyüme bozukluğu, . ağıza gelen gıdaların akciğerlere kaçması sonucu aspirasyon pnömonisi ve yine aynı mekanizma ile bronşların duyarlılığının artması ile reaktif hava yolu hastalığına neden olmaktadır.

Sık öksürük ve tekrarlayan bronşit atakları ile doktora başvuran birçok sütçocuğunda azımsanmayacak ölçüde GÖR saptanmaktadır ve bunun tedavisi başarılırsa akciğerle ilgili yakınmalar da hızla azalmaktadır.  

GÖR ün tanısı klinik yakınmalar ile konur.Laboratuar tetkikleri olası nedenleri ya da komplikasyonları saptamak için gerekir.    

Değerlendirmede:

 • büyüme parametleri- boy ve kiloda geri kalma
 • dışkıda gizli kan- yemek borusu alt ucundan kanamalar sonucu
 • radyolojik ve nükleer incelemeler- mideden geri kaçışı gösteren tetkikler
 • pH metre- yemek borusu alt ucuna kadar indirilen probe ile mide asitinin geri kaçışı bu ölçüm aleti sayesinde gösterilir
 • endoskopi- yemek borusunun asitle tahrişi gözle görülür
 • manometrik incelemeler - yemek borusu alt ucundaki sfinkterin tonusu incelenir...

GÖR de alışılagelen konservatif tedavi yaklaşımları

 • Sık aralıklarla az miktarda besleme-
 • mide yükünü azaltarak geri kaçış riskini azaltmak
 • pozisyon verme- bebeğin beslenmesini takiben 30 derece eğik düzlemde yüz üstü veya yan yatırarak yerçekiminden de faydalanmak ve geri kaçış olasılığını az indirmek
 • besinlerin kıvamının koyulaştırılması- bu amaçla hazırlanan keçi boynuzu ekstresi içeren anti-reflü mamalar piyasada bulunduğu gibi (Milumil AR- Novalac AR), evde bizim hazırladığımız gıdaların biraz daha koyulaştırılması bir tedavi yaklaşımıdır. . beraberinde besin allerjisi de olan hastalarda  hipoallerjenik formülaların (Aptamil HA -Novalac AC) kullanılması önerilir.  
 • İlaç tedavisi mide boşalım zamanını hızlandıran ve böylece geri kaçış riskini azaltan, mide asiditesini düzenleyen  preperatlarla yapılmaktadır.

İyi takip gerektirir.  

GÖR de cerrahi tedavi
tıbbi tedaviye iyi yanıt vermeyen hastalarda büyüme geriliği, inatçı ve ağır özofajit, yineleyen aspirasyon pnömonisi gibi ağır komplikasyonlu olgularda düşünülür. Cerrahi girişimin hedefi, yemek borusunun alt kısmının tonusunu arttırmaktır.    


YENİDOĞAN VE BEBEK BAKIMI:


İLGİLİ KONULAR: