Doğacak Bebeğin Cinsiyetini Önceden Belirlemede Kullanılan Yöntemler

Video: Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti doğmadan tahmin edilebilir mi? - Yanlış inançlar (hurafeler)İnsanlar binlerce yıldır doğacak bebeklerinin cinsiyetlerini önceden belirlemek ve seçmek, bir anlamda bebeklerinin cinsiyetlerini "önceden ayarlamak" için bazı yöntemler uygulamaya çalışmışlardır.

Ülkemizin de dahil olduğu bazı toplumlarda eskiden beri ve belki şimdi bile mal ve mevkinin nesilden nesile aktarılabilmesi açısından ailelerde erkek bebeğin önemi büyüktür. Bunun aksine son zamanlarda Almanya'da yapılmış bir çalışma, ailelerin özellikle ikinci dünya savaşından sonra daha çok kız bebek arzuladıklarını ortaya koymuştur. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoğunda yapılan çalışmalarda ailelerin doğacak çocuklarının cinsiyetini belirleme konusunda çok aşırı istekli olmadıkları görülmektedir.

Çağlar boyunca erkek bebek için "yanıp tutuşma" o kadar ileri boyutlara varmıştır ki, insanlar bunu sağlamak için “bilimsel yöntemler” bile keşfetmişlerdir! Bunlardan en ilginci eski Yunalıların sol testisi (erkek yumurtalığı) iple bağlama sonrası ilişkide bulunulduğunda erkek çocuk sahibi olunabileceği teorileridir. Bu teori daha sonra 18. yüzyılda daha da ileri götürülmüş ve Fransız soylularına dönemin bilim adamları tarafından erkek çocuk için sol testislerini aldırmaları bile önerilmiştir...


Video: Erkek çocuk sağ testis veya yumurtalıktan mı oluşur?, Sol testisi bağlama yöntemi nedir?


Doğanın dengesinin korunması açısından doğan kız çocuklarıyla erkek çocukları hemen hemen birbirine eşittir ve bu dengenin insan eliyle bozulması mümkün görünmemektedir.

En son istatistiklere göre dünya genelinde 1050 erkeğe karşı 1000 kız bebek dünyaya gelmektedir. Erkek bebek sayısının hafifçe yüksek olmasının nedeni muhtemelen erkek çocuklarının çocukluk çağında kaybedilme olasılıklarının hafifçe yüksek olması ve genel olarak erkek ömrünün kadın ömrüne göre biraz daha kısa olmasıdır. Yani erkek bebekler daha fazla doğsa da dünyada erkek ve kadın sayısı muhtemelen birbirine oldukça yakındır.Bebeğin Cinsiyeti Biyolojik Olarak Nasıl Belirlenir?

Sperm hücreleri hem X hem de Y kromozomu içerebilirler. Yumurta hücreleri ise her zaman X kromozomu taşırlar.

Yumurta hücresinin içine girmeyi başarabilen sperm hücresi X kromozomu taşıyorsa yeni canlı dişi, Y kromozomu taşıyorsa erkek olur.

Yani bebeğin cinsiyetini belirleyen her zaman erkeğin sperminde bulunan kromozomdur.

Yeni oluşan canlının kromozom kodu erkek ise 46, XY, dişi ise 46, XX olarak ifade edilir.

Günümüzde Doğacak Bebeğin Cinsiyetini Belirlemede Kullanılan Yöntemler

Günümüzde doğacak bebeğin cinsiyetinin belirlenmesine yönelik bilimsel yönü hiç olmayan veya zayıf olan yöntemler olduğu gibi, oldukça güçlü bilimsel temellere dayanan çeşitli yöntemler geliştirilmiş durumdadır. Bunlardan en gelişmiş olan ve tüp bebekle beraber uygulanan PGT (prekonsepsiyonel genetik tanı) yöntemi %100'e yakın sonuç vermekte, ancak ülkemizde isteğe bağlı uygulanamamaktadır.

Batıl İnançlar

Çocuğun cinsiyetini belirleyebilme arzusu insanları çeşitli inançlar geliştirmeye itmiştir. Halk arasında çocuğun cinsiyetini belirlemek için yaygın olarak kullanılan ancak bilimsellikten uzak inançlar bulunmaktadır.

Bunların bazıları şu şekildedir:

* Erkek çocuk sahibi olmak için bol kırmızı et tüketilmeli, tuzlu yenmeli, baba adayları gazlı içecekleri bolca tüketmelidir.

* Kız çocuk sahibi olmak için çiftler bolca balık eti ve sebze tüketmeli, kadınlar tatlı yiyecekler tüketmelidir.

* Erkek çocuk sahibi olmak için ilişkiden sonra kadın yerinden bir süre kalkmamalı veya ayakta ilişki pozisyonu tercih edilmeli, önce erkeğin orgazm olmasına izin verilmelidir.

* Kız çocuk sahibi olmak için misyoner (kadın altta) pozisyon tercih edilmeli, kadının ilişkiyi başlatmasına ve daha önce orgazm olmasına izin verilmelidir.

* Erkek çocuk sahibi olmak için gece saatlerinde ilişkide bulunulmalı, tercihen ay hilalde olmalı, ilişki için ayın tek sayılı günler tercih edilmelidir.

* Kız çocuk sahibi olmak için öğleden sonra ilişkide bulunulmalı, ayın çift sayılı günlerinde beraber olunmalıdır.

Bu inançların hangi bilimsel temellere dayandığı saptanamamış olduğundan güvenilmemelidir.


Video: Rahim içindeki bebeğin cinsiyetini 6. haftada anlamak için geliştirilen sözde Ramzi teorisi hakkında

Dr. Kağan Kocatepe Youtube Kanalı >>

Çin Takvimi

Halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de Çin takvimidir. Çinlilerin bundan 700 yıl önce Pekin yakınlarında bulduklarını iddia ettikleri bu tablo, yine iddialara göre doğacak bebeğiin cinsiyetini %90 doğrulukla tahmin edebilmektedir.

Takvimde anne adayının gebe kalacağı yaş ile gebe kalınacak ayın kesiştiği kutuda yazan cinsiyet doğacak çocuğun cinsiyetidir.

Muhtemelen spermlerin mevsimsel özelliklerinden hareketle istatistikler kullanılarak oluşturulan bu tablo da bilimsellikten uzaktır.Çeşitli Bilimsel Temelleri Olan Ancak Etkinliği Düşük Olan Yöntemler

Shettles Yöntemi

Bu yöntem Y spermlerinin X spermlerine göre daha hızlı yüzdüğü ancak daha kısa ömürlü olduğu varsayımından hareket ederek çiftlere erkek bebek için yumurtlamadan bir gün önce, kız bebek için ise 2-4 gün önce beraber olmasını söyler. Dr. Shettles tarafından 35 yıl önce geliştirilmiş bu teoriden hareketle evde kullanıma yönelik çeşitli hazır test kitleri oluşturulmuştur. Test kutusunun içinde yumurtlamanın olacağı günü kadının idrarıyla belirleyebilen test çubuklarıyla birlikte istenen cinsiyete göre vajinanın içini yıkayarak vajina ortamının X veya Y spermini daha iyi barındıracak hale getiren yıkama sıvıları da bulunmaktadır. Bu yöntem için %75'lik bir başarı oranı bildirilmektedir.

Whelan Yöntemi

Shettles prensibinin tam tersinin doğru olduğunu savunan bir yöntemdir ve erkek bebek için yumurtlamadan 4-6 gün önce, kız bebek için 2-3 gün önce beraber olması gerektiğini savunur. Günümüzde hiç kullanılmayan bir yöntem haline gelmiştir.

Prekonsepsiyonel (Gebelik Öncesi) Beslenme Yöntemi

Bilimsel temeli güçlü olmayan bir teoriye göre hem kadının hem de erkeğin alkalen gıdalarla beslenmesi erkek bebek, asit gıdalarla beslenme ise kız bebek sahibi olma şansını artırmaktadır. Ülkemizde ne yazık ki bazen doktorlar tarafından da önerilen bu yöntemin bilimsel yönü henüz bulunabilmiş değildir.


Video: 25 haftalık gebelikte ultrasonda erkek bebek nasıl görünür? - Dr Kağan Kocatepe


Babychoice Yöntemi

Bu yöntem yumurta hücresinin yılın 70-80 günü boyunca Y spermini, 70-80 gün boyunca X spermini, diğer günlerde ise her iki spermi de içeri kabul edebilecek özelliklere sahip olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Belli bir ücret karşılığı satın alınan test kullanıcıya önceden doldurduğu bir form sonucunda bir takvim belirlemekte ve bu takvimde hangi cinsiyet için hangi günlerde ilişkiye girilmesi gerektiği yazmaktadır. Ek olarak istenen cinsiyete göre alkalen veya asit yiyeceklerle beslenme programı bilgileri de verilmektedir. Pazarlayan firma %90 civarında bir başarı oranı bildirmektedir. Bilimsel yönü tartışmalıdır.Ericsson Yöntemi

Bu yöntemde erkekten alınan meninin içinde doğal olarak daha hızlı yüzebilen Y spermleriyle daha yavaş yüzen X spermleri özel bir sıvı yardımıyla birbirinden ayrılır. Yumurtalıklar çeşitli ilaçlarla yumurtlamaya hazır hale getirildikten sonra yumurtlamadan hemen önce plastik bir kanül yardımıyla rahim içine istenen cinsiyetteki bebeği oluşturacak spermler (kız için X içeren, erkek için Y) aşılamayla (inseminasyon) verilir. Cinsiyeti belirlemede Sıvı tüm X ve Y spermlerini net bir şekilde ayırabilme yeteneğine sahip olmadığından ancak %70-80'lik bir başarı oranı vardır. Oldukça eleştirilen ve bilimsel çevrelerde çok kabul görmeyen bir yöntemdir.

Microsort Yöntemi

Erkekten alınan meninin içindeki spermler flow sitometri adı verilen özel bir yöntem yardımıyla X ve Y fraksiyonlarına ayrılırlar. Daha sonra istenen cinsiyete göre yine aşılama yöntemiyle rahim içine X veya Y spermi içeren fraksiyon verilir. Yöntem kız bebek için %90, erkek bebek için %74 başarılıdır. Bilimsel çevrelerde en çok kabul gören yöntemlerden biridir.Şu anda bilinen en etkili yol:

PGT (Preimplantasyon (yerleştirme öncesi) Genetik Tanı)

Bu yöntemde aynen tüp bebek öncesinde yapıldığı gibi çeşitli ilaçlarla kadının yumurtalıkları uyarılır ve aynı adet döngüsünde çok sayıda yumurta üretmesi sağlanır. Belli bir süre sonunda olgunlaşan yumurtalar vajinadan ince bir iğneyle girilerek toplanır. Erkekten alınan spermler kullanılarak bu yumurtaların laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanır ve embriyo aşamasına geldiklerinde bebeğin hücrelerinden bir tanesi alınarak kromozomların yapısı incelenir. Eğer yöntem cinsiyet seçimi için kullanılacaksa istenen cinsiyete sahip embriyolar belirlenir ve anne adayının rahimine yalnızca bunlar implante edilir (“yerleştirilir”). Yöntem %100'e yakın başarı oranına sahiptir. Diğer cinsiyete sahip embriyolar dondurularak daha ileri bir zamanda kullanılabilir.

Yöntemin dünyada esas geliştirme ve kullanılma amacı isteğe bağlı cinsiyet seçimi değildir. Sürekli düşük yapan veya ailesinde kalıtsal hastalıklar olan çiftlerde rahim içine sağlıklı bebeğin yerleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.Annede X kromozomuna bağlı kalıtsal geçişli hastalıklar (hemofili, Duchenne kas atrofisi, Frajil X sendromu gibi) varlığında erkek çocuğun hasta olma olasılığı çok yüksek olduğundan çiftin sağlıklı kız çocuk sahibi olması bu yöntemle garantilenir. Yöntem Amerika'da ve diğer bazı ülkelerde legal olarak ve bazı ülkelerde illegal olarak isteğe bağlı cinsiyet seçiminde kullanılabilmektedir. Ancak çok sayıda oluşan embriyolar arasından istenmeyen cinsiyete sahip embriyoların çoğu durumda ileride de zaten istenmeyecek olması bunların dondurulmasını mantıksız hale getirmekte ve bu canlı embriyoların dondurulmak yerine yok edilmesi tercih edilebilmektedir. Bunun yanında bu yöntem oldukça pahalıdır. 

 

Özetle söylenecek olursa istenen cinsiyette bebeği vaad eden çok çeşitli bilimsel veya bilimsel olmayan yöntemler her geçen gün piyasaya sunulmaktadır. Bunlar arasından en ileri yöntem olan PGT ve Microsort yönteminin bile %100 istenen cinsiyeti garantilememesi ve zaten istenen cinsiyette bebek sahibi olma olasılığının hiçbir yöntem kullanılmasa bile %50 olması, bu konu için para harcamaya hazır ailelerin düşünmesi gereken konulardır.


Video: Anne Adayının Yedikleriyle - İçtikleriyle Bebeğin Cinsiyeti Belirlenebilir mi?


İLGİLİ KONULAR: